3. Božia vôľa vo vzťahu, základ šťastného manželstva, 4.Časovaná bomba – sexuálne hriechy, modloslužba; záchrana manželstva

Comments are closed.