3. Božia vôľa vo vzťahu, základ šťastného manželstva, 4. Časovaná bomba – sexuálne hriechy, modloslužba; záchrana manželstva

Pokračovanie prednášok o. Dominika Chmielewského na tému Božia vôľa vo vzťahu, sexuálne hriechy, modloslužba, záchrana manžela

Božia vôľa vo vzťahu, základ šťastného manželstva
Božia vôľa vo vzťahu, základ šťastného manželstva. Časovaná bomba – sexuálne hriechy, modloslužba; záchrana manželstva.

Zdroj YouTube

Comments are closed.