Vízia a modlitba pápeža Leva XIII.

Vo Vatikáne má 13. októbra 1884 na konci omše víziu pápež LEV XIII

Vízia v obraze

Vidí peklo a potom zem zahalenú temnotou. Z priepasti vidí vynárať sa légiu démonov, ktorí sa šíria po svete, aby zničili Cirkev. Zatiaľ čo si myslí, že je všetko stratené, vidí zjaviť sa svätého Michaela a zahnať zlých duchov späť do priepasti. Je si istý, že svätý Michal mohol zasiahnuť len vtedy, keď by sa naňho obrátilo veľké množstvo ľudí s mnohými vrúcnymi modlitbami. Po tejto vízii sa ponáhľa napísať modlitbu a nariadi, aby sa recitovala po každej omši. 0:00​ • Úvod. 0:52​ • Kredity. 01:07​ • Vízia pápeža Leva XIII. 04:16​ • História modlitby. 08:09​ • Uzávierka. 09:56​ • Modlitba k svätému Michalovi Archanjelovi, aby odvrátil zlo. 10:32​ • Správy kanál.