Ochranná modlitba

Drahý nebeský Otče, odovzdávam pod krv Pána Ježiša Krista celý svoj život, celé svoje telo, svoju hlavu, tvár, oči, uši, ústa, nos, jazyk, hrudník, chrbát, dolné a horné končatiny, ruky, nohy…

Dávam pod krv Pána Ježiša Krista moju pokožku na celom tele, moju kožu, vlasy, nechty, moju cievnu obehovú sústavu, moju krv, lymfatický, nervový, imunitný, dýchací, vylučovací systém, tráviaci systém, svalstvo, … moje kosti, kolená, kĺby, chrbticu.

Dávam pod krv Pána Ježiša Krista všetky moje vnútorné orgány (….), vrátane mužských/ženských pohlavných orgánov i svoje srdce.

Dávam pod krv Pána Ježiša Krista moju myseľ, vôľu, emócie, city, pocity môjho ducha, môj mozog, pamäť, tvorivosť, citlivosť, jemnosť, schopnosť komunikovať, každú bunku môjho mozgu, moje vedomie aj podvedomie, ľavú a pravú hemisféru, logiku, moje myslenie, moju psychiku a moju česť, povesť a dobré meno.

Dávam pod krv Pána Ježiša Krista môj príbytok a všetky veci a zariadenia v tomto príbytku, môj majetok, všetky veci, ktoré vlastním (…), moje financie, účty, sporenia, dlhy, úvery… moju prácu a miesto kde pracujem, vzťahy na pracovisku s podriadenými aj nadriadenými; vzťahy v Cirkvi.

Nebeský Otče, dávam pod krv Pána Ježiša Krista životy mojich blízkych (….), ich telá, hlavy, tváre, oči, uši, ústa, nosy, hrudníky, chrbty, dolné a horné končatiny, ruky, nohy….

Dávam pod krv Pána Ježiša Krista ich pokožku na celom tele, ich kožu, vlasy, nechty, ich cievnu obehovú sústavu, ich krv, lymfatické, nervové, imunitné, dýchacie, vylučovacie systémy, tráviace systémy, ich svalstvo,… ich kosti, kolená, kĺby, chrbtice.

Dávam pod krv Pána Ježiša Krista všetky ich vnútorné orgány, vrátane u mužov/žien (…) mužské/ženské pohlavné orgány a  ich srdcia.

Dávam pod krv Pána Ježiša Krista ich myseľ, vôľu, emócie, ich ducha, ich mozog, pamäť, tvorivosť, každú bunku ich mozgu, ich vedomie aj podvedomie, nevedomie, ľavé a pravé hemisféry, ich psychiku, ich myslenie a ich česť, povesť a dobré meno.

Dávam pod krv Pána Ježiša Krista ich príbytky a všetky veci a zariadenia v ich príbytkoch, ich majetky, všetky veci, ktoré vlastnia (autá, garáže, záhrady,…), ich financie, účty, dlhy a sporenia, …

Nebeský Otče, obliekam si celú výzbroj Božiu, dávam si na hlavu prilbu spásy – Pán Ježiš svojou smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla Hebr 2,14; pancier spravodlivosti –  bol som mŕtvy v hriechoch a neobriezke svojho tela, ale Pán Ježiš ma oživil s ním a odpustil mi všetky hriechy. Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám, a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. Kol 2,13-15;  dávam si na bedrá opasok pravdy – Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany nás uzdravili. 1Pet 2,24; obúvam si topánky pohotové niesť evanjelium pokoja – Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. 2Tim 4,2; beriem si do rúk štít viery – On, Pán Ježiš, je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. Kol 2, 10; a meč Svätého Ducha – ktorým je Tvoje Slovo.

Nebeský Otče, vyznávam, že žiadna zbraň učinená proti mne nebude účinná a každý jazyk, ktorý sa zdvihne proti mne k súdnemu výroku Ty zatratíš. Lebo toto je údel sluhov, synov a dcér Pánových a Tvoja spása pre mňa (Iz 54,17). Nebeský Otče, vyznávam, že Ty sám si ohnivou hradbou okolo mňa a slávou uprostred mňa (Zach 2,9).

V mene Pána Ježiša Krista sa zriekam  akýchkoľvek okultných praktík: slov, činov,  skutkov proti mne a mojim blízkym (….).

V mene Pána Ježiša Krista sa zriekam okultných krvných a okultných sexuálnych rituálov, do ktorých som zahrnutý ja a moji blízki.

V mene Pána Ježiša Krista sa zriekam pôsobenia Woodoo a ľudí, ktorí robia tieto praktiky proti mne a mojim blízkym.

V mene Pána Ježiša Krista sa zriekam  astrálnej projekcie astrálnych tiel. Pane Ježišu, prosím, aby si ma chránil, aby žiaden ľudský duch sa nemohol ku mne priblížiť ani k môjmu príbytku. Pane Ježišu, ak sa v mojej blízkosti nachádza ľudský duch, prosím Ťa, aby si ho Ty, Pane poslal preč a aby ho anjeli odviedli. „ Čo tu chcete? Toto je môj dom. Nemáte tu čo robiť.“ Modlím sa Pane, aby Ty si uzavrel ich telo, aby nemohli astrálne cestovať. Pane, zbav ich tejto okultnej moci astrálne cestovať. Ak nejaký astrálny ľudský duch robil nejaké okultné praktiky nado mnou, tak v mene Pána Ježiša Krista sa oddeľujem od všetkého, čo vyslovuje nado mnou a čo robí nado mnou, v mene Pána Ježiša Krista zväzujem moc tých slov, dávam ich na kríž Pána Ježiša Krista a dávam na nich krv Pána Ježiša Krista. Prosím Ťa, Svätý Duchu, aby si ma ty chránil, moju myseľ, vôľu, môjho ducha.

V mene Pána Ježiša Krista sa zriekam  okultných praktík za účelom týrania môjho ducha, duše a tela a mojich blízkych.

V mene Pána Ježiša Krista sa zriekam programovania, osídľovania a manipulácii, kontrole  mojej mysle a myslí mojich blízkych.

V mene Pána Ježiša Krista sa zriekam  vysávania a kradnutia a vykrádania mojich myšlienok, vedomostí, môjho intelektu a myšlienok, vedomostí a intelektu, mojich blízkych.

V mene Pána Ježiša Krista sa zriekam  používania a zneužívania mojich vedomostí a citov a vedomostí a oslabovania mojej vôle aj mojich blízkych.

V mene Pána Ježiša Krista sa zriekam telepatie, hypnózy,  duševných manipulatívnych modlitieb, chaosu a zmätku v myslení.

V mene Pána Ježiša Krista sa zriekam čiernej, červenej a bielej mágie, robenej na mne a mojich blízkych.

V mene Pána Ježiša Krista sa zriekam sexuálnych útokov na moje telo a na moju dušu a na telá a duše mojich blízkych (…).

V mene Pána Ježiša Krista sa zriekam sexuálnych útokov cez mužov alebo ženy, ktorí sa sexuálne ukájajú a pritom myslia na mňa.

V mene Pána Ježiša Krista sa zriekam preklínania, zaklínania, kliatby, čarodejníctva, neprajníctva, zlorečenia, závisti proti mne a mojim blízkym.

V mene Pána Ježiša Krista sa zriekam zvolávania ducha choroby, ducha smrti, ducha chudoby na mňa a mojich blízkych.

V mene Pána Ježiša Krista sa zriekam slov a praktík, ktoré majú poškodiť moje zdravie (zvolávania chorôb na moju dušu, ducha a telo), a na moju psychiku a zdravie a psychiku mojich blízkych.

V mene Pána Ježiša Krista sa zriekam okultných praktík, ktoré majú viesť k finančnému krachu, deštrukcii môjho tela a duše (mysle, vôle, emócií), verejného ponižovania, hanby,  potupy, verejného pranierovania a pošpinenia dobrej povesti,…. mňa a mojich blízkych (…).

V mene Pána Ježiša Krista sa zriekam ohovárania, osočovania, kritiky a falošného obviňovania mňa a mojich blízkych.

V mene Pána Ježiša Krista sa zriekam súdenia a posudzovania mňa a mojich blízkych.

V mene Pána Ježiša Krista sa zriekam zneužívania v akejkoľvek oblasti,  okultných praktík za účelom môjho poškodenia v práci, vzťahov, poškodenia majetku,…

V mene Pána Ježiša Krista sa zriekam akýchkoľvek iných okultných praktík a slov proti mne a mojim blízkym.

V mene Pána Ježiša Krista lámem a pretínam všetky okultné a bezbožné väzby medzi mnou a okultistami. Všetko to, čo z nich ostalo vo mne, nech je im navrátené späť, aby boli ucelení a všetko to, čo zo mňa ostalo v nich, nech sa mi navráti očistené, aby som bola požehnaná a ucelená na duchu, duši a tele. V mene Pána Ježiša Krista sa oddeľujem od okultných rituálov, dávam ich na kríž Pána Ježiša Krista a dávam na nich krv Pána Ježiša Krista.

V mene Pána Ježiša Krista zapečaťujem svojho ducha, dušu a telo krvou Pána Ježiša Krista.

V mene Pána Ježiša Krista a na príhovor presvätej Bohorodičky a vždy Panny Márie, prosím anjelov a archanjelov z vojska Pána Ježiša Krista, aby prišli bojovať a chrániť mňa a mojich blízkych. Amen.

 

Prevzaté z: http://www.grkatsp.estranky.sk/clanky/zamyslenia.html

Comments are closed.