1.Pohan verzus kresťan 2.Emocionálne zranenia

Emocionálne zranenia – Emotional hurts

01 Pohan verzus Krestan (Pagan versus Christian)

DUCHOVNÉ CVIČENIA – O. JAMES MARIAKUMAR A SR. MARY PEREIRA zamerané na vnútorné uzdravenie a duchovný rast 26.6. – 1.7.2017, Kostol povýšenia sv. Kríža, Križovany nad Váhom

Comments are closed.