Eucharistie a uzdravení vztahů

Ve mši svaté při proměňování nastává chvíle, kdy Pán Ježíš uzavírá Novou smlouvu, nejprve s apoštoly, pak s celou Církví, se všemi lidmi, s celým světem.

Eucharistie a uzdravení vztahů

To není smlouva o majetku, to je smlouva svatební, ve které Pán vyznává svou lásku Církvi a každému z nás. „Toto je moje Tělo, které se za vás vydává…“ a na tato slova Pán čeká naši odpověď. Kristovo Tělo, které je v eucharistii, je totéž Tělo, které je ve společenství, v Církvi. Jak je potom strašné, když přijímáme Tělo Kristovo pod způsobou chleba a vína, a nepřijímáme Tělo Kristovo v těle manžela, souseda, bližního..to prostě vůbec nejde! K vnitřní proměně v Krista vůbec nemůže dojít, když máme v sobě nahromaděno neodpuštění, ukřivděnosti..

Comments are closed.