Evangelium prosperity

Bohoslužba, nebo spiritistická seance? Církev, nebo sekta? Netradiční forma uctívání Boha v dokumentu Šárky Pavlicové (2007)

Hnutí víry je známo též jako „pozitivní vyznávání“ nebo jako „poselství víry“. Svými odpůrci je pak označováno za „evangelium prosperity“ nebo za hnutí „zdraví a bohatství“. Podle rozšířeného názoru má své kořeny v raném pentekostálním (letničním) hnutí. V Severní Americe patří mezi jeho přední představitele Kenneth Hagin, který je obecně vnímán jako „otec“ tohoto hnutí. Nauku přejali také mnozí pentekostální a charismatičtí kazatelé v jiných částech světa – např. David (Paul) Yonggi Cho z Koreje, Nigerijec David Oyedepo nebo Jihoafričan Ray McCauley. Hovoří se také o spojení mezi hnutím víry a „pozitivním myšlením“ Normana Vincenta Pealea.

Dokument České televize si môžete pozrieť tu:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/407235100051004-evangelium-prosperity/

Comments are closed.