Gaslighting – manipulatívna technika „blikajúcej plynovej lampy“

„Gaslighting“ je prepracovaná a mimoriadne zákerná technika psychologickej manipulácie, ktorá väčšinou prebieha dlhší čas. Je založená na tom, že psychopatický, ale dosť inteligentný manipulátor sa orientuje na obeť, ktorá je citlivá až hypersenzitívna a vnímavá na vonkajšie signály. Zámerom manipulátora („Gaslightera“) je vytvárať nekončiacu sériu komunikačných situácií. Tieto majú za cieľ postupne podkopať dôveru obete v jeho/jej schopnosť rozlíšiť pravdu a nepravdu. Taktiež to, čo je pre obeť dobré a zlé, spochybniť či sa skutočnosť, ktorú obeť vníma, reálne deje.

Comments are closed.