Halloween – neškodná zábava?

Exorcisti navrhujú, aby boli nebezpečné praktiky Halloweenu nahradené organizáciou slávnostných sprievodov, pri ktorých sa môžu deti preobliecť za svätých, napríklad svojich patrónov: „Nech sa organizujú plesy svätých a modlitebné bdenia“. Na záver pripomínajú, že Cirkev vždy odsudzovala okultné a satanistické praktiky a citujú vyjadrenie Benedikta XVI. z roku 2009, v ktorom pápež nazval Halloween „protikresťanským a nebezpečným sviatkom“, ktorý „propaguje kultúru smrti“ a „privádza mladé generácie k akceptovaniu ezoterickej mentality a mágie, pričom útočí na duchovné hodnoty pomocou diabolskej iniciácie prostredníctvom okultných zobrazení“.

Prevzaté z:
https://www.kolbeweb.sk/single-post/halloween
Viac o sviatku Halloween si môžte prečítať i tu:
http://www.modlitbovyzapas.sk/wp-content/uploads/2018/09/MZ_oktober_2018.pdf

Comments are closed.