Jak szatan zwodzi człowieka – magia i pozorne uzdrowienia (Ako satan zvádza človeka, zjavné uzdravenia)

Druga część wykładu, wygłoszonego przez księdza egzorcystę Andrzeja Trojanowskiego TChr dla uczestników rekolekcji Ruchu Czystych Serc o zagrożeniach duchowych związanych z magią, okultyzmem, działalnością tzw. uzdrowicieli i bioenergoterapeutów.

Comments are closed.