Mocne świadectwo okultyzmu

Svedectvo profesionálneho čitateľa tarotu a okultistu Jána Suligu, ktorý v istom období svojho života dostal milosť vedieť, čo, alebo skôr kto, stojí za tým, čo pán Jan nazýva „energia“ alebo „sprievodcovia“. Bohužiaľ, napriek pozitívnemu posolstvu tohto príbehu sa o pána Suligu účinne prihlásilo zlo a po čase v relácii Jana Pospieszalského odvolal všetko, o čom hovoril.

Mocne świadectwo okultyzmu


Świadectwo zawodowego tarocisty i okultysty Jana Suligi , który w pewnym momencie swojego życia otrzymał łaskę poznania co , a raczej kto stoi za tym co pan Jan nazywa „energią“ lub „przewodnikami“. Niestety pomimo pozytywnego przesłania tej historii zło skutecznie upomniało się o pana Suligę i po pewnym czasie w programie Jana Pospieszalskiego odwołał wszystko to o czym mówił.

Comments are closed.