Kdo jsou manipulující osobnosti

1.Sympatický manipulátor

Nejčastější výskyt, dokonale skrývá hru. Usměvavý, přívětivý, veselý a chvílemi i pozorný k ostatním, hovorný a snadno navazuje kontakt. Proniká snadno do prostoru druhých a okamžitě si ho přisvojuje. Jeví se jako milý, vyrovnaný člověk, jehož náklonnost by nás těšila.

Dokonale využívají fakt, že raději vyhovíme přáním a potřebám lidem, kteří se projevují sympaticky. Asi 60% z manipulátorů se řídí zásadou navázat co nejrychleji přátelské vztahy nebo vzbudit hned sympatie – jsou usměvaví, pozorní, štědří a obětaví (dávaj dárečky a ochotně pro druhé něco dělají), uchylují se k lichotkám.
Rozdíl mezi sympatickým manipulátorem a sympatickým člověkem

Sympatický člověk:
-své přání, pocity i názory vyslovují jasně a upřímně
-nijak nedává najevo, že jiné názory, potřeby a pocity by byly něco nepřípustnýho nebo měly probouzet pocity viny
-zdravá sebejistota, přirození, usměvaví, vlídní, ohleduplní, nepřetvařují se a nepodléhají náladám
-jasné postoje i myšlení
-nechystá ostatním nemilá překvapení
-vytvářejí stabilní profesionální i sociální vztahy
-nepotřebují urážet ani snižovat ostatní, aby sami sobě dodali hodnoty
-nepopírají své nedostatky a současně si uvědomují své kvality
-nevystavují se stále na odiv, aby dali druhému najevo svou nadřazenost a poukázali na jeho četné nedostatky

Dobré vlastnosti manipulátora:
-extrovert, veselý, hovoří nenuceně a často příliš mnoho
-občas je pozorný k ostatním, milý, činorodý, živý a usměvavý
-jeví se jako pracovitý, schopný a inteligentní člověk
-bývá pořádný, vynalézavý, mívá výborné nápady, umí vařit

Dobré kvality člověka od předstíraných bohužel poznáme jen časem. Cílem manipulátora je na každého dobře zapůsobit, chová se příjemně, nešetří chválou, v níž později poznáme lichotky. Zprvu díky drobným gestům, které ho nestojí moc námahy, se jeví jako ochotný člověk. Potom vás požádá o drobné laskavosti. Rychle vytvoří důvěrnou, přátelskou atmosféru, pocit bezpečí. Až za několik měsíců zjistíte, že vám brání zcela svobodně jednat.

Comments are closed.