Kto sa môže stať obeťou sekty?

Jednou z metód, ktoré sa používajú na redukciu myslenia, je aj meditácia. Ak človek strávi denne pol hodiny až hodinu v meditácii, je veľmi pravdepodobné, že po niekoľkých týždňoch nebude už schopný vrátiť sa k plnému vedomiu (hladine beta predstavujúcej plné vedomie, bdelosť, myslenie, riešenie problémov, pozorné počúvanie, učenie s porozumením, normálny život). Zostane v zafixovanej hladine alfa tak dlho, kým bude pestovať meditáciu. Hoci to môže byť užitočné, hlavným výsledkom je redukcia myslenia. A obzvlášť, ak praktizuje meditáciu v nadmiere, spôsobuje, že jeho myšlienky začnú postupne zanikať.
Niektoré skupiny to pokladajú za nirvánu, to je však podvod a lož. Väčšina takto meditujúcich ľudí má problémy so sústredením, duševná práca od nich vyžaduje väčšiu námahu, hoci si to často sami nepriznajú. Zmenené stavy vedomia spôsobujú, že človek sa stáva poddajnejší. Od poslucháčov sa vyžaduje, aby neanalyzovali slová, ale dovolili im vstupovať „rovno do srdca“, čiže priamo do podvedomia. To spôsobuje, že človek prijíma za svoje a za pravdivé také idey, s ktorými – keby ich vedome analyzoval – by inak nesúhlasil.
Takýchto techník je množstvo. Tie však, čo sú tu načrtnuté, vysvetľujú, prečo každý človek môže byť potenciálne ovplyvnený pôsobením siekt.

Ako možno pomôcť obetiam siekt
Najskôr sa zamerajme na to, čo sa v tejto súvislosti nemá robiť:
1. Nedajte sa strhnúť emóciami
Hysterickými tirádami a nevhodným použitím termínov ako „sekta“ a „vymývanie mozgov“ môžete osobu posunúť len hlbšie do sekty. Emocionálne umocnená agresia sa takmer vždy obracia proti jej aktérovi. Tým väčšmi, že obetiam sekty sa zvyčajne hovorí, že „naša skupina (sekta) má na tomto svete splniť neobyčajne dôležitú úlohu (napr. je zodpovedná za duchovnú obnovu, má oslobodiť ľudí od utrpenia spojeného s ilúziami, ktoré majú, atď.), preto satan chce zničiť naše dielo rukami osôb, ktoré zostávajú v neslobode ilúzií. Mnohí sa budú pokúšať zničiť vás. Len slobodní ľudia, túžiaci po pravde a raste vás dokážu spoznať“. Takže útok: „Si v pazúroch sekty“ bude pre obeť iba potvrdením: „No, áno, varovali ma, že sa stretnem s nenávisťou“. A porovnanie vás (skutočného priateľa), ktorý sa správa tak emocionálne, s milými, láskou bombardujúcimi a stále chváliacimi členmi sekty tým väčšmi pritiahne obeť k nim;

2. Neskúšajte priamo presvedčiť obeť, že padla do rúk sekty, používaním konfrontačného postoja
Len osoba s obrovskými vedomosťami, skúsenosťami, veľkou citlivosťou a riadnou dávkou šťastia môže priamo presvedčiť osobu podrobenú psychickej manipulácii, že sa stala obeťou sekty. Je priam nemožné racionálne diskutovať s osobou, ktorá bola spracovaná sektou pomocou techník psychickej manipulácie.

3. Nehnevajte sa na obeť sekty
Môžete sa hnevať na sektu. Môžete byť nahnevaní kvôli psychickej manipulácii, ktorú praktizuje. Je to naozaj najväčšia ničomnosť a zotročenie, aké len možno vymyslieť. Ale hnevať sa na obeť sekty nijako nepomôže. Nie je to jej vina. Z psychologických výskumov vyplýva, že jedinými imúnnymi osobami voči technikám psychickej manipulácie sú psychopati. Každý iný človek sa môže stať obeťou sekty!
To bolo iba niekoľko rád, čoho by ste sa mali vyvarovať, ak chcete naozaj pomôcť tým, čo sú v područí sekty. Teraz sa pokúsme zhrnúť zopár užitočných odporúčaní, ktoré zamerajú našu pozornosť na to, ako správne postupovať v takýchto prípadoch.
Hlavný pokyn, čo treba robiť, znie: Robte všetko, čo je vo vašich silách, vytvárajte vhodné podmienky na to, aby ste pomohli obeti sekty meniť sa a rozvíjať. Skúsenosť mnohých odborníkov, ktorí pomáhajú ľuďom pri odchode zo sekty, hovorí, že ľudia odchádzajú z deštrukčných siekt následkom prirodzenej zmeny a opätovného rozvoja. Lebo tým, čo je hlavnou zbraňou sekty, je zabrzdenie individuálneho rastu a rozvoja svojich členov. V sektách sa učí, že netreba myslieť, stačí sa spoliehať na intuíciu, nekriticky prijímať slová vodcu a takto sa zbaviť hriechu individualizmu a pod.

Akých rád by ste sa teda mali pridŕžať, aby vaša pomoc bola účinná?
1. Vytvorte si v sebe pozitívny postoj: „Tento človek z tej skupiny odíde!“
Môže to byť zajtra, môže to byť o desať rokov. Môže odísť sám, možno bude musieť odchádzať s pomocou odborníkov. Možno to prebehne bezbolestne, možno to prinesie veľa utrpenia, ale odíde.
2. Postarajte sa o svoje emocionálne potreby
Ak je obeť sekty vaším priateľom alebo členom rodiny, je to nevyhnutné. Ak len známym, je to takisto prospešné. Stáva sa, že rodičia, ktorí sa pripravujú pomôcť dieťaťu odísť zo sekty, zomierajú na infarkt alebo sa dostanú do depresie. Nájdite si preto blízkych ľudí, ktorí vás duchovne podržia, ktorí, ak to bude potrebné, vypočujú váš plač a budú vám oporou, u ktorých nájdete plné porozumenie.
3. Skonsolidujte svoje zdroje
Do procesu intervencie zapojte toľko členov rodiny a priateľov, koľko je len možné. Skontaktujte sa s: 1. múdrym duchovným. Nie je však vhodný taký kňaz, ktorý o sektách nič nevie alebo ich berie na ľahkú váhu, ani hysterický kňaz so sklonom k exorcizmu ihneď potom, čo len začuje slovo „sekta“; 2. s bývalým členom sekty; 3. ak je to možné – s odborníkom, ktorý sa zaoberá tým, že pomáha ľuďom vystúpiť zo sekty, tzv. výstupovým poradcom (v súčasnosti však v Poľsku, ale ani na Slovensku zatiaľ takí ľudia nie sú), alebo aspoň s veľmi dobrým psychológom, ktorý vie niečo o technikách psychickej manipulácie a vymývania mozgov. Priamou intervenciou sa nemôže zaoberať amatér!; 4. s najbližším dovtedajším priateľom danej osoby alebo niekým, kto bol pre neho niekedy autoritou.
4. Zostaňte v kontakte s obeťou sekty
Nedávajte na sebe poznať, že viete o sekte, a pritom udržujte korešpondenciu, rozhovory. Dajte svojmu priateľovi najavo, že môže kedykoľvek prísť na kávu či na návštevu. Zostávajte s ním v kontakte, informujte ho o sebe, zaujímajte sa o neho. Nebolo by dobré, keby sa členovi sekty známi celkom prestali ohlasovať. Bolo by to podozrivé.
5. Vybudujte atmosféru dôvery medzi vami a obeťou sekty
Pamätajte, že jedinou cestou, ako niekoho dostať zo sekty, je pomôcť takémuto človeku k návratu k sebe samému. Tak, aby sa spod „osobnosti sekty“ znovu vynorila jeho skutočná osobnosť. Pomoc pri osobnom raste, hľadaní osobného cieľa v živote, avšak nič, čo by súviselo so sektou. To sa vám môže podariť iba vtedy, ak vám obeť sekty dôveruje a vidí vo vás úprimnú a opravdivú túžbu pomáhať jej v rozvoji.
6. Pokúste sa predstierať, že neviete, že on (ona) je členom sekty
Zaujmite postoj osoby zvedavej, ale opatrnej. Dajte priateľovi najavo, že ho prijímate, prejavujte voči nemu, jeho ideálom a schopnostiam úctu. Ak člen sekty vyjadruje vďačnosť svojej skupine za pozitívne stránky svojho života, úspechy a rozvoj, povedzte mu, že je to naozaj úžasné, ale opakujte, že je to jeho zásluha, jeho osobný úspech, že to on sa vypracoval, a nie skupina. Napríklad niekto hovorí: „Vďaka skupine som prestal fajčiť“. Dobrá odpoveď je: „To je úžasné, že sa ti to podarilo. Poznám toľkých, ktorí mali najlepšie možné podmienky prestať fajčiť, najväčšiu motiváciu, a nepodarilo sa im to!“
Pýtajte sa člena sekty, čo konkrétne môžete urobiť, aby ste sa k nemu priblížili. Buďte však citliví a rozvážni. Ak vás poprosí o prečítanie knižky, ktorej autorom je vodca skupiny, navrhnite mu, aby si aj on prečítal knižku, ktorú mu vy odporučíte. Ak chce, aby ste prestali kritizovať skupinu, opýtajte sa, ako mu môžete sprostredkovať svoje otázky a obavy tak, aby nemal pocit, že naňho útočíte. Môžete mu posielať lístky na koncerty a predstavenia, ktoré mal rád. Pozývať ho na návštevu, výlety, navrhnúť mu spoločnú prácu na niečom, čo ho predtým zaujímalo.
7. Zbierajte priame informácie
Zvyčajne sa nič nedozviete, keď sa budete rozprávať naraz s dvoma alebo viacerými členmi kultu. Rozhovory medzi štyrmi očami sú účinnejšie. V istej chvíli budete pozvaní na rozhovor so staršími členmi alebo vodcom. Usilujte sa odďaľovať túto chvíľu tak dlho, ako je len možné. Hovorte, že sa staráte len o dotyčného a nezaujímajú vás rozhovory s cudzími. Naliehajte, aby vám on osobne všetko vysvetľoval. Ak hovorí, že nevie odpovedať na vaše otázky, môžete ho taktne upozorniť, že sa trápite, že sa zaangažoval do skupiny skôr, než bol na to plne pripravený. Navrhnite mu, aby sa pokúsil pozrieť objektívne na skupinu, zistiť viac informácií. Ak je skupina v poriadku, čo tým stratí? Informácie, ktoré takto získate, vám pomôžu pochopiť aj to, do akej miery bola obeť sektou spracovaná.
8. Rozvíjajte špecifické schopnosti poukazovať na novú perspektívu
Pamätajte si, že chcete opätovne skontaktovať obeť s jej skutočnou osobnosťou a odtrhnúť ju od jej momentálnej kultovej osobnosti. Najefektívnejším spôsobom je pripomínať jej pozitívne, radostné životné skúsenosti, ktoré mala. A to nielen veľké udalosti ako: „Bol som minule v škole a spomenul som si, ako sme stáli a čakali, až vyvesia výsledky. Pamätáš sa, ako sme sa hľadali na zozname a nemohli sme sa nájsť? Mysleli sme si, že nás neprijali. A ako potom vyvesili zoznam tých, čo urobili skúšky s vyznamenaním a boli sme tam? Týždeň sme skákali od radosti!“ Pripomínajte mu aj maličkosti, napríklad: „Bol som minule v krčme X. A vieš čo, stále tam visí terč na šípky. Ten istý, ako pred dvoma rokmi! Pamätáš sa, ako si ma obohral o šesť pív? To bola zábava!“.
Pospomínajte si tiež na veci, ktoré robili danej osobe radosť, veci, na ktoré bola hrdá, ktoré ju nadchýnali, úspechy, plány, túžby do budúcnosti. Všetko to, čo kedysi znamenalo veľa a čoho sa musela vzdať, keď vstúpila do sekty. Pripomínanie pocitov a spomienok tohto typu môže nabúrať základy vybudované sektou. Dajte však pozor, aby ste túto metódu nepoužívali príliš často, lebo to môže vzbudiť podozrenie.
Dôležitý je aj kontakt a výmena informácií s inými priateľmi člena sekty a jeho rodinou. Ak obeť sekty hovorí svojmu priateľovi napríklad, že je jej ľúto za člnkovaním a priateľ to povie rodine, môžu naplánovať rodinný výlet na člnoch. Člen sekty si môže myslieť, že je to náhoda alebo dokonca riadenie osudu.
Hlavne však dbajte na to, aby sa dotyčný nezaoberal viac ako jedným problémom naraz. Je lepšie pokúsiť sa vysvetliť jeden pochybný bod, než zaplaviť ho množstvom pochybností, čo by v ňom mohlo vzbudiť obranný postoj. „Znovu útočíš na tých skvelých ľudí!“. Napríklad ak napíšete členovi sekty, ako ste videli jedného z jeho vodcov v televízii hovoriť, že každý zo skupiny môže navštevovať svoju rodinu kedy len chce, môžete mu spomenúť, že si pamätáte na rozhovor pred pár mesiacmi, keď váš priateľ hovoril, že „musí poprosiť o dovolenie na návštevu“. Opakujte túto jednu otázku, pokiaľ vám neodpovie. Pýtajte sa: „Žeby vodca klamal? Prečo by mal klamať v televízii? Pomôž mi to pochopiť, nerozumiem tomu.“ Neklaďte však otázky vo forme hrozby, výčitiek, útoku! Otázky formulujte tak, aby sa zdalo, že vy máte problém, v ktorom vám váš priateľ – obeť sekty – môže pomôcť.
9. Neposielajte kritické články o sekte
Ak cítite, že obeť sekty vám dôveruje, pokúste sa diskutovať s ňou medzi štyrmi očami (nikdy nie v spoločnosti iných členov sekty!). Porozprávajte jej o tom, čo ste sa dočítali v článku. Ak prejaví záujem o ten článok, povedzte, že jej ho prinesiete pod podmienkou, že sľúbi, že si ho prezrie s vami. Najskôr však získajte súhlas, že jej môžete článok ukázať. Násilné predkladanie článkov spôsobuje, že všetky informácie v ňom obsiahnuté už dopredu zavrhne.
10. Buďte sami sebou
Ak sa budete usilovať robiť niečo nasilu, budete neprirodzený a člen sekty bude cítiť, že niečo nie je v poriadku.
Na záver je veľmi dôležité povedať, že ak ste rodičom obete, pamätajte na to, že to nie je vaša vina, že sa vaše dieťa stalo korisťou sekty a teda nemáte sa za čo hanbiť. Ľudia nevstupujú do siekt, lebo im rodičia niečo nedali. Sú tam vtiahnutí pod zámienkou možnosti ich rozvoja. Každý sa môže stať obeťou sekty.
Autor: GRZEGORZ DAROSZEWSKI
Zdroj: https://sekty.sk/sk/articles/print/597

Comments are closed.