Tai-chi

Učení, které se opět maskuje jako cesta k sebepoznání, mentální proměně, fyzickému zdraví a psychické kondici. Operuje s pojmy: energie jin a jang, energie chi (čhi), vnitřní energie.

Jako mnohá další východní démonská učení, ani toto svým následovníkům nevysvětluje nic o podstatě energie, se kterou pracují nebo o jejím původu, pouze zdůrazňuje údajné pozitivní výsledky. Zahrnuje specifické pohyby, dechová cvičení a meditace. Následující pasáž stručně shrnuje základní informace o tai-chi.

Kdo cvičí Tai-Chi pravidelně a pod správným vedením ví, jak úžasná je cesta sebepoznání a jak malicherné jsou problémy všedních dní západního světa. (Učení je hned v úvodu představeno jako něco úžasného, co přináší nadhled a pomáhá zvládat problémy. Koho by to nezaujalo, že?)
Tai-Chi Chuan, někdy také nazýváno zkráceně Tai-Chi, je několik set let staré bojové umění, které kombinuje přesné pohyby těla s hlubokým dýcháním a využíváním energie jin a jang. Za zdánlivou měkkostí skrývá nečekanou tvrdost. Učí se ho cvičit jak začátečníci, tak i různě pokročilí. Tai-Chi Chuan zlepšuje jak fyzickou, tak psychickou kondici, pomáhá měnit člověka mentálně, naučí ho ovládat dech a pracovat s vnitřní energií. (Stará dobrá „energie“, pod kterou se dá schovat prakticky cokoli. Chybí vysvětlení, co to vlastně ta „vnitřní energie“ je. Dechová cvičení jsou běžnou součástí všech démonických náboženství, která zahrnují ve svém učení pasivní meditaci, tedy vyprazdňování lidské mysli.)

Comments are closed.