Tai-chi

Pro rychlé rozšíření tohoto umění je několik důvodů. Snad nejdůležitějším je ten, že cvičení Tai-Chi Chuan může zklidnit mysl a uvolnit tělo, čímž se posiluje schopnost k přežití v dnešním hektickém a stresem naplněném světě. (Zklidnit, nebo lépe naprosto vyprázdnit mysl, která se tak stává otevřenou pro duchovní svět.) Za druhé, jelikož zbraně jsou dnes tak efektivní a snadno dostupné, Tai-Chi Chuan se považuje za méně důležité pro osobní sebeobranu, než bývalo kdysi. Z tohoto důvodu je mnoho mistrů Tai-Chi Chuan ochotno podělit se o svoje znalosti s veřejností. Za třetí, od té doby, co Tai-Chi Chuan vzniklo, nejen že se ukázalo, jako efektivní bojové umění, ale také užitečné pro zlepšení zdraví a léčení mnoha nemocí. (Podobně jako se vám může zlepšit zdravotní stav po návštěvě léčitele, aniž byste věděli, jak vás vlastně „uzdravil“…a aniž by to věděl on sám. Stejně tak ani cvičenci tai – chi nevědí, co je vlastně uzdravuje. Spokojí se s povídáním o „energii“.)

Kdokoliv, kdo správně cvičí toto umění po několik let, si uvědomí, že Tai-Chi Chuan není jenom cvičení na zklidnění a uvolnění – ale, že jde o komplexní a vysoce propracované umění. (Samozřejmě, že nejde jen o cvičení, podstata tai – chi je navázání spojení s duchovním světem, resp. s jeho démonskými obyvateli.) Dává cvičenci pocity radosti a uspokojení, které přesahují jakékoliv jiné bojové umění. (Euforické pocity jsou poměrně klasická a častá odměna, kterou démoni poskytují svým lidským přisluhovačům.) To je dáno tím, že Tai-Chi Chuan je hladké, vytříbené a elegantní, stejně tak vnitřně, jako zevně. Cvičenec může cítit chi (či – energii) obíhající v jeho těle a může dosáhnout meditativní míruplné mysli. (Čili může vnímat přítomnost démonské bytosti, které se otevře právě správně vyprázdněnou a pasivní myslí při meditaci.) Správná cirkulace chi v těle dokáže přinést vynikající zdraví. Kromě toho cvičenec Tai-Chi Chuan může svoji chi používat při sebeobraně. Principy, které Tai-Chi Chuan používá při bojování, jsou zcela odlišné od většiny ostatních bojových umění, které spoléhají na fyzickou sílu.

Tai-Chi Chuan používá měkkého (poddajnosti) k obraně proti tvrdému a jemnosti k přemožení síly. Čím více cvičíte, tím lepším se stanete a tato obranná schopnost s věkem sílí místo toho, aby se oslabovala. (Vědomí, že ovládá bojové umění, dodává člověku pocit moci, na který si každý snadno zvykne. Stejně jako euforické pocity je i toto odměna démonů pro lidské služebníky.) Avšak, protože bojová teorie Tai-Chi Chuan je hlubší a důkladnější než u většiny ostatních bojových systémů, je těžší k osvojení a dosažení vysoké úrovně bojové způsobilosti zabere delší čas. Velmi důležité je vedení zkušeného mistra, jenom tak můžete ušetřit mnoho let bloudění a neužitečného cvičení. (Vedení zkušeného mistra, tedy osoby s dlouhou praxí služby démonům. Tato osoba může snadno své „obdarování“ předávat dále.)
 
Odměny v podobě euforických zážitků a pocitů moci jsou celkem běžné v každé démonické službě, ať už člověk slouží jako esoterik, věštec, nebo cvičí tai – chi, zabývá se reiki apod. Ve srovnání s konečnou cenou, kterou bude takto zapletený člověk muset zaplatit, je to odměna nicotná a bezvýznamná. Tai – chi, stejně jako mnohé další podobné směry, je cestou, jak se stát sluhou démonských bytostí.

Prevzaté z: https://farnost-postrelmov.wbs.cz/Clanky.html#Tai%20-%20chi

Comments are closed.