Mocne świadectwo okultyzmu

Silné svedectvo o okultizme

Svedectvo profesionálneho veštca tarotu a okultistu Jána Suligu, ktorý v istom období svojho života dostal milosť vedieť, čo, alebo skôr kto, stojí za tým, čo pán Jan nazýva „energia“ alebo „sprievodcovia“.

Mocne świadectwo okultyzmu

Bohužiaľ, napriek pozitívnemu posolstvu tohto príbehu sa o pána Suligu účinne prihlásilo zlo a po čase v relácii Jana Pospieszalského odvolal všetko, o čom hovoril.

Świadectwo zawodowego tarocisty i okultysty Jana Suligi , który w pewnym momencie swojego życia otrzymał łaskę poznania co , a raczej kto stoi za tym co pan Jan nazywa „energią“ lub „przewodnikami“. Niestety pomimo pozytywnego przesłania tej historii zło skutecznie upomniało się o pana Suligę i po pewnym czasie w programie Jana Pospieszalskiego odwołał wszystko to o czym mówił.

Comments are closed.