• Tematické bloky

Modlitba dôkladnejšieho zriekania sa Zlého

Zriekaš sa ducha klamstva?
Zriekaš sa každej formy mágie a ezoteriky?
Zriekaš sa vyvolávania duchov a ducha špiritizmu?
Zriekaš sa veštenia (ako čítania z kariet, čítania z ruky z kávy a pod) a vešteckých duchov?
Zriekaš sa povier, horoskopov a otrockého sledovaní a snov
Zriekaš sa ducha závislosti na alkohole a drogách?
Zriekaš sa ducha inej závislosti?
Zriekaš sa túžby získať nejakú inú moc, ako je moc Ducha Svätého
Zriekaš sa všetkých zlých duchov, ktorí stoja za východnými
filozofiami a náboženstvami?
Zriekaš sa liečenia tajuplnými energiami?
Zriekaš sa ducha choroby?
Zriekaš sa ducha chronickej únavy a slabosti?
Zriekaš sa túžby rýchlo zbohatnúť a byť rýchlo úspešný?
Zriekaš sa túžby rýchlo nadobudnúť vedomosti pomoci Sílvovej
metódy a jej podobných?
Zriekaš sa počúvania hudby a čítania literatúry, ktorá škodí tvojej duši?
Zriekaš sa nosenia talizmanov a vecí, ktoré nesvedčia o tvojej  odovzdanosti Ježišovi ako Pánovi v každej oblasti života?
Zriekaš sa ducha prekliatia a pút s osobami, cez ktoré prišlo prekliatie?
 
 
Pane Ježišu, zriekam sa všetkého, čo nie je od Teba. Zriekam sa v Tvojom mene a mocou Tvojej svätej Krvi každého zlého ducha. Teba prijímam za svojho osobného Záchrancu, Oslobo­diteľa a Spasiteľa. Pane Ježišu, verím, že Tvoje Milosrdenstvo je väčšie ako moje hriechy.
Ďakujem Ti, že Ty ma neodsudzuješ, ale práve naopak, zastávaš sa ma pred každým človekom, anjelom aj pred naším nebeským Otcom. Ty, ktorý si jediný dostal moc súdiť, zomrel si za mňa na kríži a Tvoja Krv ma ospravedlňuje, aby každý hriech, ktorý Ti vyznám, bol pochovaný v tvojej svätej Krvi.
Ďakujem Ti, že ako môj Dobrý pastier si položil svoj život za mňa. Ďakujem Ti, že mi takto prinášaš nový život. Ďakujem Ti, že spolu s Tebou môžem vstať z mŕtvych, aby som konal dobré skutky podľa Tvojej svätej vôle.
Ďakujem Ti, Pane Ježišu, že si aj mňa pozval do spolupráce na šírení tvojho Evanjelia takým spôsobom, akým budeš chcieť Ty. Daj mi silu pevného rozhodnutia, aby som v tvojej službe mo­hol pomáhať bratom a sestrám, aby aj oni mohli prežívať krásu Tvojho oslobodenia, uzdravenia, radosti, lásky a pokoja. Nech nás všetkých naplní Tvoj Svätý Duch, a nech skrze nás prejaví svoju mocnú prítomnosť.
Amen.
 

Viac tu: https://katolik5.webnode.sk/uzdravenia-a-oslobodenie-/modlitby/modlitba-za-oslobodenie-2-/

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate