Nebezpečí okultismu a magie

Pozvání pastorační asistentky Mgr. hany Reichsfeld přijal Václav Čáp – misionář a teolog. Pro všechny přítomné měl připravenou přednášku o nebezpečí okultismu a magie. Uvedl nás do této problematiky. Zároveň poukázal jak je lze rozpoznat a jaká je obrana proti jejich vlivům.

Mnozí z nás si pod těmito pojmy představují temné duchy, postavy oděné v černých hábitech vzývající kouzelné formule či jiné mnohdy i trochu úsměvné představy.

Na okultismu a magii však není veselého zhola nic.

 Slovo „okultismus“ pochází z latinského „occultus“ – tajný, skrytý, utajený. 

Okultismus představuje duchovní nauku („vědu“) spojenou se zvláštními schopnostmi, ve které lidé hledají buď poznání nebo moc z jiného zdroje než z Boha, a to tam, kde takové poznání nebo moc může pocházet pouze z Boha. Jde o tajnou nebo skrytou nauku, která se zabývá nadsmyslovými jevy, jež nelze vědecky vysvětlit. Každá okultistická nauka vychází z přesvědčení, že ve světě kromě racionálně poznaných sil existují ještě jiné neznámé síly, se kterými může člověk nějakým způsobem zacházet a je ovládat pomocí magie nebo tajné praktiky, a tak dosáhnout nadvlády nad lidmi nebo věcmi. Takovými praktikami za účelem tajného poznání nebo moci se lidé otevírají působení zlých duchů, i když si to neuvědomují a často mají pocit, že nedělají nic špatného. Všechny křesťanské církve považují jakékoli formy okultismu za hříšné a škodící člověku na jeho životní cestě. Písmo sv. Starého i Nového zákona v tomto mluví zcela jasně.

Teoretickým základem pro okultismus je esoterismus ( z řeckého „esoteros“ – uzavřený, vnitřní, vyhrazený několika jedincům). Esoterické učení je určeno zasvěcencům a uzavřeným skupinám. Zavazuje k uchování tajemství. Okultní praktiky se vykládají na základě zákonů esoterismu; okultismus je pak jako praktické dotažení esoterismu.

Co vše řadíme k okultismu?

– magie (černá a bílá)

– spiritismus (vyvolávání duchů zemřelých a komunikace s nimi)

– léčitelství (není to charisma uzdravování!) – vede k závislosti na léčiteli a ne k obrácení, problém je ve zdroji, myslíme si, že koná dobro (skutečné dobro je dobrem na začátku, uprostřed i na konec), negativní dopad na duchovní život, způsobuje jiná onemocnění, narušení vztahů

– satanismus – hudba, symboly, uctívání satana, kulty

– New Age – souhrnný pojem pro duchovní směr, který chce všechny cesty sjednotit, náboženský synkretismus ve jménu tolerance a nenásilí, učení o reinkarnaci; věk Vodnáře vystřídal věk Ryb – tedy křesťanství (Danneels uvádí 4 pilíře NA: člověk i bůh je součástí vesmíru – vše je jedno (panteismus); východní náboženství; nová psychologie a mysticismus; astrologie); vytváří novou mentalitu, myšlení

– channeling – přijímání kosmické energie, pokus o navázání kontaktu s bytostmi mimo viditelný svět (hlavně v New Age)

– prokletí (kletby) a prokleté předměty (opak požehnání), očarování, zaříkávání

– čarodějnictví, vykládání karet, věštění (z ruky – chiromantie, z křišťálové koule)

– doptávání se s kyvadélkem, virgulí nebo spirálou

– jasnovidectví (napodobenina daru proroctví)

– telekineze (přesouvání předmětů mocí myšlenky); telepatie (přenos myšlenek)

– astrologie, horoskopy

– numerologie (věštění na základě magické moci čísel)

– woodoo (vúdú), animismus

– modlářství, uctívání falešných božstev

– Silvova metoda, reiki (léčebná metoda – otevírání čaker, center astrálního těla), hadžiki, modrá alfa, …

– alternativní medicína – působí na základě energie, kterou chce uvést do rovnováhy a tak člověka uzdravit (homeopatie, makrobiotika, …)

– druidismus (kult Keltů – spojený s rituálními obřady)

– trancendentální meditace, jóga – jako duchovní cesta…

A jaké je nebezpečí okultismu?

Jde o hříchy proti 1. přikázání: Bůh je jediný pramen života, jakékoli modlářství ničí život v nás, proto Písmo mluvo o Boží žárlivosti na Jeho obraz v nás. Kontaktem s okultismem a jeho praktikováním se člověk otevírá temným silám, které ničí člověka jeho život i jeho poslání. To se projeví v jeho životě také konkrétními znaky a symptomy:

Duchovní obtíže:

– dlouhodobá duchovní otupělost

– odpor k vnitřní modlitbě (lidem je často i zle tam, kde se opravdu modlí)

– neschopnost vyznávat Ježíše jako svého Pána a vyslovovat Ježíšovo jméno

– agrese vůči Duchu svatému, odpor až nenávist k duchovním darům, zesměšňování charismat

– neschopnost číst Písmo sv.

– usínání při bohoslužbách a duchovních programech, společných modlitbách

– rouhavé myšlenky při bohoslužbě nebo při modlitbě chval

Nutkání:

– různé druhy nutkavých myšlenek

– nutkavá jednání vedoucí k sebetrýznění

– nutkavé nečisté myšlenky, představy, perverzní představy

– kriminální sklony, nutkání ke krádežím, kleptomanie

– nutkavé přejídání a nezvladatelná mlsavost

– záchvaty nenávisti vůči Bohu

– nutkání k sebevraždě

Narušené vztahy:

– narušení vztahů především v rodině, mezi rodiči a dětmi, sourozenci, manžely

– nevěry v manželství

– neschopnost přátelských a sousedských vztahů

– neschopnost soucitu k slabým a starým

Závislosti:

– na alkoholu

– na drogách a na lécích

– na počítači

– na počítačových hrách a hracích automatech

– na práci (workoholismus)

– na pornografii, masturbaci, hypersexuální pudové jednání, necudnost v jakékoli formě, sodomie, voyeurismus, exhibicionismus, zvrácená sexualita, sadismus, masochismus

– záchvaty zuřivosti, hněvu, prchlivosti

– extrémní sebelítost a přecitlivělost

Strachy a fobie nerůznějšího druhu:

– strachy z nemoci (hypochondrie), ze stárnutí

– ze tmy, ze hřbitova, z mrtvých, ze smrti

– z lidí, z prázdného prostoru, z nedostatku místa

– z budoucnosti, z nových věcí

– strach před hmyzem

O démonickém pozadí strachů, které jsou často v malé míře součástí života, je nutno vážně uvažovat v případě, že jsou příliš silné a chronické.

Psychické problémy:

– nejrůznější druhy depresí a touha po smrti

– různé příznaky, které vypadají jako poruchy osobnosti nebo psychózy (jako schizofrenie, endogenní nebo cyklické deprese, epilepsie, paranoidní onemocnění, halucinace, únavový syndrom), a přitom nejdou léčit jako psychiatrické nemoci

Přitažlivost okultních a magických věcí, sklon k mysticismu:

– silná přitažlivost a sklon zabývat se nejrůznějšími magickými a okultními praktikami je většinou příznakem toho, že někdo v rodině nebo dotyčný sám se již otevřel temným silám

– záliba ve hřbitovech, láska ke tmě a nápadný sklon k oblékání v černé barvě

– přitažlivost esoteriky a tajných nauk

Prevzaté z: https://www.uhradiste.charita.cz

Comments are closed.