Modlitba za vnútorné uzdravenie (od počatia až po súčasnosť)

Možno kvôli svojej mame, či otcovi teraz robíš niečo zlé. Ale neprechovávaj k ním nenávisť, lebo oni to nevedeli. Modli sa tak ako sa modlil Ježiš: „Otče odpusť im, lebo nevedeli, čo robia“.
Hovor teraz Ježišovi: Pane, keď ma mama nosila pod srdcom, moji rodičia robili niečo zlé. A ja teraz v dôsledku toho, trpím. Aj ja to robím, robím zlo a neviem robiť dobro. Hreším a mám kvôli tomu zlé návyky … Ty Pane vieš, čo sa vtedy stalo. Ty nás môžeš uzdraviť, lebo si ten istý včera dnes a zajtra. To, čo sa stalo vtedy je pre mňa minulosťou. Ale pre teba je to prítomnosť. Čokoľvek sa vtedy stalo je pre teba ako dnešný deň. Preto ma môžeš z toho teraz uzdraviť. Zo všetkých veci, ktoré sú v mojej mysli, v mojom vedomí či podvedomí. Ježiš ty môžeš znovu stvoriť moju myseľ a môžeš naplniť moje srdce svojou láskou. Môj Pane, ty si mi dal moju mamu a otca. Ja aj kvôli ním trpím, ale modlím sa za nich. Zmiluj sa na do mnou Pane a uzdrav ma.
Ježiš ti teraz hovorí: Moja drahá dcéra, môj drahý syn, Ja som ti vybral a dal tvoju mamu i tvojho otca. Kvôli ním teraz trpíš … Ja ťa môžem teraz znovu stvoriť. Ja ťa môžem a chcem uzdraviť. Toto nemôže uzdraviť žiadny lekár, žiadny liek, ale ja môžem odstrániť všetky tieto škodlivé veci z tvojho vedomia i podvedomia. Môžem naplniť ťa svojou láskou. Chcem, buď šťastný.
Teraz ťa Ježiš uzdravuje. Berie všetky tieto problémy z tvojho vedomia, podvedomia i nevedomia. Napĺňa tvoje srdce svojou láskou a radosťou a znovu vytvára tvoju myseľ. Prežívaj túto uzdravujúcu moc a preciťuj Ježišovu uzdravujúcu lásku. Ježiš ťa objíma a bozkáva. Prijíma ťa ako svoje dieťa. A nech sa už čokoľvek stalo, Ježiš ťa teraz dáva do poriadku. Ďakuj mu za to a začni nový život.

Čas pôrodu
Teraz pokračujme ďalej s Ježišom. Chyť sa Ježišovej ruky a choď s sním na to miesto i do tohto času keď ťa porodila tvoja mama. V tom čase sa mohli stáť mnohé veci a ty kvôli tomu teraz hrešíš alebo trpíš. Ukáž to teraz Ježišovi …
Bolo to v nemocnici, možno doma. Ježiš tam kráča teraz s tebou a hovor ti: Môj drahý syn, moja drahá dcéra, ja som ťa stvoril. Ja ťa už od večnosti poznám, ale ja ťa chcem vidieť aj z tvojim telom. Ľúbim ťa a chcem dať do poriadku tvoj život.
Teraz si predstav tu nemocnicu alebo miesto kde si sa narodil. Predstav si aj bolesť, strach či úzkosť, ktoré prežívala tvoja mama. Alebo čokoľvek, čo ti pri pôrode spôsobili lekári a sestričky. Ukáž tieto problémy Ježišovi.
Ježiš stojí pred tebou a je šťastný, že ťa vidí a berie ťa do svojho náručia. Teraz si v Ježišových rukách. On si ťa k sebe túli a bozkáva ťa. Hovorí ti: Moja drahá dcéra, môj drahý syn, nemaj k nikomu nenávisť. Ja môžem všetko uzdraviť. Všetko, čo sa ti stalo, keď ťa tvoja mama porodila. To všetko teraz beriem: všetky strachy, úzkosti, všetku bolesť, utrpenie, všetko, čo je v tvojom nevedomí a napĺňam tvoje srdce svojou láskou.
A znovu si ťa Ježiš túli k sebe, bozkáva ťa. Precíť tú lásku a uzdravenie. Poďakuj Ježišovi za toto uzdravenie, ktoré teraz robí, lebo toto nie je schopný urobiť žiadny lekár, žiadny psychiater …
Vďaka ti Pane …

Pokračujme spolu s Ježišom od nášho narodenia až do veku piatich rokov.
Spomeň si na toto obdobie. Obdobie keď si potreboval veľmi veľa lásky od mami i od otca. Pretože láska mami i otca formovala tvoj charakter. Niektorí sme túto lásku nedostali. Nemaj však kvôli tomu v nenávisti svoju mamu či otca. Pretože oni to urobili nevedomky. Možno, že samy mali toľko problémov … nevieš prečo. Ale ty si Božie dieťa. Boh sa o teba staral, aj vtedy, keď ti oni nedávali svoju lásku. Ježiš ti tu lásku môže dať teraz. Takže nemaj v nenávisti svojich rodičov, pretože ti Boh vybral týchto rodičov a Ježiš ti dá aj lásku k ním. A v tejto viere teraz všetko povedz Ježišovi a On naplní tvoje srdce láskou.
Ježiš stojí pred tebou. Ak si nedostal lásku od svojho otca, tak mu o tom povedz. Ak Ježiš ti dáva svoju lásku, dávaj túto lásku svojmu otcovi. Ak si nedostal lásku, ktorú si mal dostať od svojho otca, Ježiš ti ju práve teraz vynahradí. Povedz mu o svojom probléme. Ak si tu lásku od otca nedostal, tak práve teraz ti ju Ježiš vynahrádza. Ježiš ťa nosí tak ako tvoj otec a prejavuje všetku tu lásku, ktorú si nedostal od svojho otca. Prežívaj túto lásku a ďakuj Ježišovi.
A teraz Ježiš pred teba privádza tvojho otca. Predstav si pred sebou svojho otca. Ježiš teba podáva do otcových rúk. Teraz si v otcových rukách. Ak ti nedokázal ukázať svoju lásku, teraz je mu to veľmi ľúto, prosí ťa o odpustenie. Odpusť mu. Teraz ti otec chce dávať skutočnú lásku a ty mu tiež prejav svoju lásku. Teraz ti otec chce prejavovať svoju lásku. Precíť túto lásku a ďakuj otcovi.
Niektorí z nás sme nedostali lásku od svojej mami. Túto lásku ti teraz môže dať Ježiš. Mama to tiež urobila z nevedomosti, preto jej odpusť. Povedz o svojom probléme Ježišovi. Ježiš stojí pred tebou a berie si ťa tak ako tvoja mama. A on ti prejavuje tuto lásku. A túto lásku, ktorú si mal dostať od mami ti teraz dáva Ježiš. Prežívaj túto lásku a ďakuj.
Teraz Ježiš privádza pred teba tvoju mamu. Predstav si svoju mamu ako stojí pred tebou. A Ježiš teraz ťa podáva tvojej mame. Si v jej rukách. Ak ti nebola schopná dať svoju lásku je jej to veľmi ľúto, prosí ťa o odpustenie. Odpusť jej to. Teraz ti mama chce ukázať skutočnú lásku. Teraz si ťa vinie k sebe a bozkáva ťa. Precíť túto lásku svojej mami a ďakuj svojej mame.
Teraz Ježiš privádza aj nebeskú mamu – P.M. – teraz ťa Ježiš dáva do jej rúk. Ona ťa prijíma. Predstav si ako stojí pred tebou. Ona ťa prijíma ako svoje dieťa. Takže všetko zver jej. Mária si ťa berie ako matka. Prejavuje ti skutočnú materinskú lásku. Ona sa bude starať o tvoje materiálne aj duchovné veci. Aj Márií sa poďakuj. Ďakuj Márií aj Ježišovi …

Kráčajme spolu s Ježišom do nášho detstva (vek od 5 do 12 rokov).
Chyť Ježiša za ruku a upriam svoj pohľad na neho. Choď spolu s ním a vstúp do svojho detstva. Ukáž Ježišovi každý problém tohto obdobia: to, čo ti teraz príde na myseľ a čo ťa znepokojí, to mu ukáž a povedz mu o tom. Kráčaj s Ježišom od času keď si mal päť až do chvíle, keď si mal dvanásť rokov. Nech si bol kdekoľvek, choď tam s Ježišom a ukáž mu všetky problémy. On kráča s tebou …
Keď si mal päť alebo šesť rokov, tak možno ťa v tomto období niekto sexuálne zneužil. Nemaj k tomuto človeku nenávisť, odpusť mu to. Ježiš dá všetko do poriadku. Ak ťa zneužil, ty nemáš žiadny hriech, on má hriech. Ale chci, aby aj tento človek bol zachránený. Povedz Ježišovi, aby mu dal milosť zmeniť svoj život.
Možno cez nejakú udalosť vstúpil do tvojho života strach alebo úzkosť. Napríklad keď si videl hada alebo hmyz … Ukáž to Ježišovi.
Ukazuj mu konkrétne miesta i problémy. Ježiš ťa uzdraví. Ježiš kráča s tebou.
Ukáž Ježišovi aj svojich zlých priateľov, ktorí ťa naviedli na hriech alebo zlozvyk …
Ježiš s tebou kráča a hovorí ti: Môj drahý syn, moja drahá dcéra, aj v tomto čase som bol s tebou, ty si o tom nevedel. Teraz si tu, lebo som to ja chcel. Ja som sa o teba staral. A čokoľvek, čo ti v tom čase spôsobili mama alebo otec alebo ktokoľvek iný, ja to teraz môžem dať všetko do poriadku. Teraz zoberiem všetky problémy s tvojho nevedomia. Teraz naplním tvoju myseľ svojou láskou a radosťou.
Ježiš ťa prijíma a objíma ťa. Teš sa z toho. On ťa teraz objíma a bozkáva. Buď mu verný.
Povedz Ježišovi nech požehná všetkých ľudí, ktorí ti pomáhali, ktorí ťa vychovávali. Poďakuj za svojho otca i mamu, lebo vďaka ním si teraz tu. Pros Ježiša, aby ich požehnal. A pros ho, aby požehnal aj kňaza, ktorý ťa krstil; biskupa, ktorí ťa birmoval. Aby požehnal všetkých učiteľov, ktorí ťa učili; tvojich dobrých aj zlých priateľov.
Nemaj voči nikomu nenávisť, lebo to bráni Ježišovi v uzdravení. On ťa teraz uzdravuje. Ďakuj mu za to.

Vstúpme spolu s Ježišom do nášho dospievania.
Chyť Ježiša za ruku a kráčaj s ním. Ukáž mu svoje roky dospievania – od 12 rokov až po obdobie, keď si sa oženil, vydala, keď si vstúpil(a) do seminára alebo rehole, keď si skončil(a) školu. Ukáž Ježišovi ten čas. Ukáž mu všetky problémy a kráčaj s ním. Ježiš ťa uzdraví.

Niektorí, keď dosiahli 12 rokov začali si uvedomovať svoju sexualitu. Je to veľmi nebezpečné obdobie, ak si nedáme pozor. Ak našich rodičia nedávali pozor, mohli sme spáchať veľa hriechov – sexuálnych, ale aj iných.
Možno si podvádzal svojho chlapca alebo dievča … Alebo podvádzali teba …
Možno si v tomto období otehotnela a možno si bola na potrat alebo si možno nútil svoju priateľku ísť na potrat. Spomeň si na to a pros Ježiša o odpustenie.
Spomeň si na všetko, čo sa dialo v období tvojho dospievania. Ak pritom nemáš pokoj alebo radosť, tak toto všetko povedz Ježišovi. Hovor o zlých priateľoch, o zlých okolnostiach, o zlozvykoch, ktoré si si vtedy vytváral … Povedz mu o cigaretách, alkohole, o všetkých zlých veciach, ktoré si v tom čase robil.
Ukáž mu všetky problémy, ktoré si zažil na univerzite alebo inej škole. Čokoľvek, čo sa stalo v tom čase, a ťa znepokojuje, to všetko ukáž Ježišovi.
Možno si sa nemohol oženiť či vydať. Povedzte aj o tom Ježišovi. A modli sa za dobrého manžela či manželku.
Choďte spolu s Ježišom a jemu ukáž všetky tieto problémy. Všetky tieto veci sú uložené v tvojom nevedomí. Pros Ježiša, aby ťa uzdravil.
Ježiš kráča s tebou a uzdravuje ťa. Hovorí ti: Môj drahý syn, moja drahá dcéra, ľúbim ťa. Aj v tomto čase som bol s tebou, ale ty si o tom nevedel. Nezáležalo ti vtedy na mne. A preto si robil toľko zlého, ale ja ti to odpúšťam a v spovedi som ti to už odpustil. Ak si nebol pri sviatosti zmierenia, tak choď a ja ti cez kňaza odpustím. A bude z teba nový človek. Môžeš začať nový život.
Ježiš ťa teraz žehná a uzdravuje všetky tvoje problémy. Precíť toto uzdravenie. Napĺňa ťa svojou láskou. Preži túto lásku. Buď mu verný a začni žiť novým životom. Ďakuj Ježišovi za všetko, čo teraz robí.

Ukážme Ježišovi svoj terajší život.
Možno si sa oženil alebo vydala … Tí teraz, ktorí ste slobodní modlite sa za tých, čo žijú v manželstve. A vy, ktorí žijete v manželstve ukážte svoje problémy Ježišovi.
Ježiš kráča s tebou. Ukáž mu všetky problémy: nevernosť manžela, neveru manželky, potrat, alkoholizmus partnera, finančné problémy, problémy s deťmi, to, že ťa opustil partner, smrť partnera a pod. Všetky tieto problémy, ktoré ťa znepokojujú ukáž Ježišovi a kráčaj s ním.
Ježiš kráča s tebou, On ťa objíma a bozkáva. Hovorí ti: Ja som vás spojil v manželstve. A čokoľvek, čo sa stalo počas manželstva, nerob si z toho ťažkú hlavu. Rob pokánie a pros o odpustenie. Zmier sa s každým a začni žiť novým životom. Žehnám ťa, žehnám tvoju rodinu, tvoje deti, tvoju prácu …
Možno si starší a očakávaš lásku od svojich deti. Ale nedostáva sa ti tejto lásky. Je ti to ľúto, si smutný. Daj tento smútok a bolesť Ježišovi …
Možno ťa znepokojujú tvoje deti, lebo nežijú s Bohom … Povedz to Ježišovi. On to môže dať do poriadku. Ver tomu.
Ježiš ti odpúšťa. Ak si nebol na spovedi, tak na ňu choď a prijmi Ježišovo odpustenie, lebo len vtedy môžeš byť skutočne šťastný.
Ježiš ťa teraz chce žehnať. Prijmi jeho požehnanie. Chce ťa napĺňať láskou a radosťou. Chce zobrať všetky rany a pocity viny z tvojej mysle. Chce ti teraz dať všetku svoju milosť. Prijmi teraz toto uzdravenie.
AMEN
 

Comments are closed.