MUDr. Mária MARTINOVE, PhD – Spoluzávislosť

Prednáška zo 16. sympózia Kruciaty oslobodenia človeka v Levoči.
So svojou prednáškou vystúpila MUDr. Mária MARTINOVE, PhD., primárka z Odborného liečebného ústavu psychiatrického na Prednej Hore. V prednáške s názvom „Spoluzávislosť“ rozobrala z lekárskeho a odborného pohľadu problematiku spoluzávislosti. Vychádzala zo skúseností z praxe a interpretovala ich výsledky z pohľadu pacienta na rodinu, spolupacientov a terapeuta, z pohľadu terapeutov a rodiny na pacienta a využitia výsledkov v praxi najmä pre rodinu závislého. Jej odborný výklad obohatil prítomných a poskytol im širší pohľad na problematiku spoluzávislosti.

Comments are closed.