Poodhalenie metódy liečby vplyvom frekvencii zvukového kúpeľa, vibráciami a energiou

Keď som bola v New Age, počúvali sme a čítali sme o Lemúrii, starovekej civilizácii, ktorá údajne používala zvuk na liečenie a dokonca aj na budovanie osobnosti. Tieto príbehy boli fascinujúce. Terapie založené na zvuku alebo vibráciách boli často podporované odkazom na mýtickú Lemúriu, ako aj na vibrácie rastlín.
Pri manipulácii s neviditeľným svetom sa človek dostáva do kontaktu s padlými anjelmi (démonmi). K tomu vás dovedie všetko to údajné „liečenie“ pomocou vibrácií, zvukov, „kvantovej fyziky“, energie, čakier atď. Je to svet temnoty…..

Stúpenec tejto terapie uvádza:
„Ide o nezabudnuteľný zvukový zážitok pre tých, ktorí hľadajú hlbokú relaxáciu, omladenie a introspekciu. Všetky zvukové kúpele sú 60-minútové zvukové liečebné sedenia, ktoré pozostávajú z 25 minút živého hrania na krištáľových miskách a zostávajúceho času do jednej hodiny na integráciu zvuku a relaxáciu vo zvukovej komore pri nahranej hudbe.
Budete pohodlne odpočívať v hlboko rezonujúcej, viacvlnovej zvukovej komore, zatiaľ čo sa bude hrať na sekvenciu spievajúcich mís z kremenných kryštálov, z ktorých každá je kľúčová pre energetické centrá alebo čakry tela, kde je zvuk výživou pre nervový systém. Výsledkom sú vlny pokoja, zvýšeného vedomia a uvoľnenia mysle a tela.“

….Mánia relaxácie a „liečenia“ vedie mnohých k falošnému pokoju, ktorý môže mať vysokú duchovnú cenu. Je to založené na viere v liečivú energiu zvukov, vyrovnávanie svojich energií, čakier a vibrácií.

Koncepcia „všetci sme energia“ je prijímaná s určitou pomstou tými, ktorí sú uchvátení koncepciami New Age (vrátane mnohých kresťanov) a to viedlo k ich posadnutosti vibráciami a k tomu, ako môžeme vyvážiť, zvýšiť, očistiť, zmeniť naše „vibrácie“.
Vibračné alebo zvukové liečenie je New Age. Overené používanie ultrazvukových vĺn napríklad na rozbíjanie obličkových kameňov pri litotrypsii alebo na liečbu bolesti je iná kategória. Existujú niektoré vedecky, na faktoch založené terapie, ktoré boli testované a overené. To nie je to isté ako zvukový kúpeľ alebo tvrdenia o liečení zvukmi alebo vibráciami, ktorým sa venuje tento príspevok.

New Age spája pojmy „vibrácie“ a „zvuky“ s vedeckými liečebnými postupmi, ako je litotripsa, a dopúšťa sa omylu rovnostárstva (zaobchádza s tým istým slovom v rôznych významoch, akoby toto slovo znamenalo vo všetkých prípadoch to isté). Toto je charakteristický znak obchodníkov s pseudovedou, ktorí svoje webové stránky posypávajú vedeckými termínmi alebo vedecky znejúcimi výrazmi, aby vás oklamali a presvedčili, že to, čo ponúkajú, je legitímne.
Tí, ktorí to robia, sú zvyčajne chiropraktici, naturopati, „prírodní liečitelia“ alebo iné podobné pojmy. Nikto z nich nie je lekárom. Nenechajte sa oklamať používaním oslovenia „Dr.“.Titul „Dr.“ sa môže vzťahovať na chiropraktika (ktorý nie je lekárom) alebo na doktora, ktorý často pochádza z pochybnej školy, ktorá vyučuje „prírodné“ (t. j. New Age) liečebné metódy. Všímajte si tiež, či je ich webová stránka medicínsky založený zdroj. Ak nie, nevšímajte si ich. Toto je jeden zo spôsobov, ako určiť či sa jedná o pseudovedu. (V komentároch nebudem polemizovať o týchto bodoch, pretože sú založené na čistých faktoch).

Comments are closed.