Papež varoval, že tarotové karty a věštení z ruky je modloslužba

Upozorňoval také na sílu reklamy, která sugeruje, že změna auta nebo smartfónu způsobí, že budeme šťastní. Pokračoval: „V dávných dobách byly přinášeny modlám lidské oběti, ale i dnes lidé obětují své děti pro svou kariéru, zanedbávají je nebo je prostě odmítají mít.“
„Modly vyžadují krev. Peníze nás okrádají o život a potěšení vede k osamělosti. Hospodářské struktury obětují lidské životy za lepší zisk. Člověk žije v pokrytectví, dělá a říká, co od nás očekávají ostatní, protože to bůh sebeovládání vyžaduje. A životy jsou zničeny; rodiny jsou zničeny; a mladí lidé jsou opuštěni a to všechno jen pro zvýšení zisku. Bůh nikdy nevyžaduje život, ale dává ho. Pravý Bůh nenabízí projekci našeho úspěchu, ale učí nás milovat.“

Zdroj: https://www.krestandnes.cz/papez-varoval-ze-tarotove-karty-a-vesteni-z-ruky-je-modlosluzba/
 

Comments are closed.