Papež varoval, že tarotové karty a věštení z ruky je modloslužba

Papež hovořil k publiku po měsíční letní přestávce. Zeptal se svých posluchačů: „Kolik z vás se modlíte s tarotovými kartami, abyste viděli svoji budoucnost? Kolik z vás si nechává číst z ruky, abyste viděli svoji budoucnost, místo aby jste se modlili k Bohu? “ Řekl: „Bůh žije, zbytek jsou jenom modly a nejsou užitečné.“
František vysvětloval první přikázání: „Nebudete mít přede mnou žádné jiné bohy.“ Poukázal na řecký původ slova „modla“, což znamená „vidět“. Modloslužby byly „vize, které se stávaly posedlostí“.

Comments are closed.