Pentekostálna liturgia – Časopis ROZMER

Prečo je na charizmatických stretnutiach a podujatiach excentrickým bodom a motívom hudobná zložka? Worshipové kapely sú hlavne v angloamerickom prostredí a v prostredí juhoamerických spoločenstiev silnými duchovnými ťahúňmi – neviem si predstaviť charizmatické či letničné spoločenstvo bez dobrej kapely a worshipovej hudby. Aký význam má teda pre tieto spoločenstvá hudba?

„Skúsenosť ukazuje, že hudba je najafektívnejší element v pentekostálnom uctievaní. Vníma sa ako prostriedok, cez ktorý sa možno dostať do hlbšej zážitkovej spirituality. Hudba je taká vitálna, že ju možno pokladať za sviatostnú, lebo príslušníci týchto hnutí sa usilujú ‚spievať Pánovi pieseň novú‘ a túžia, aby Boh prenikol ich chvály.“ (Félix-Jäger, Steven: Renewal Worship: A Theology of Pentecostal Doxology, IVP Academic, Vendor 2022)

Odpoveď


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.

Comments are closed.