Prítomnosť a následky mágie

Nebezpečenstvá skrytej prítomnosti mágie

Spracovanné podľa videodukomentov Czary w nowym opakowaniu, 2001 a relácie na Search the Scripture daily Radio – rozhovor Caryl Matriciana, T. A. McMahon a Dave Hunt roku 2001
Caryl Matriciana – bývala členka New Age, protestantská teologička, venujúca sa najmä sektám, New age. Je známa svojím dielom Bohovia New Age.
Dave Hunt – vyštudovaný matematik, od sedemdesiatych rokov sa venuje kresťanským skupinám. Je bohatý autor mnohých publikácií o vplyve kresťanstva na Kultúru, o filozofii, psychológii, Islame.
Síce žijeme v modernej dobe, nedostatok duchovnej skúsenosti vedie mnohých k jej hľadaniu vo falošných predstavách ezoteriky, ktorá zahŕňa aj mágiu. Je vhodné, všimnúť si, ako nemaskovane pôsobí mágia v rôznych novodobých predstavách.

Najznámejšie sú rôzne rozprávky, ktoré sa nám zachovali dodnes. V nej mágia nie je nebezpečná, lebo sa obyčajne predstavuje v negatívnej postave černokňažníka. Dokonca aj rôzne zázraky hrdinov možno chápať v pozitívnom zmysle. No pred niekoľkými rokmi sa rozvírila a trvá doteraz debata o knihe a filme o Harry Potterovi. Jedna časť publika ho pokladá za obyčajnú rozprávku pre deti, druhá za nebezpečnú, okultizmom presiahnutú knihu, ktorá svojimi predstavami útočí na úsudkom neozbrojené deti. Takéto pozície prevládajú aj v kresťanskom spoločenstve, pričom v mnohých vyvolávajú pochybnosti na jednej strane o knihe a na druhej o kompetenciách Cirkvi. Zástancovia obhajujú svoj postoj odvolávaním sa na zodpovednosť rodičov, výzvou, aby čítali knihu s deťmi, alebo im to umožnili až v primeranom veku, čo je však často nemožné.
Nám treba hájiť postoj Cirkvi, ktorá ako dobrá Matka dbá o to, aby sa deťom dostávalo len to dobré a ochraňuje ich pred negatívnymi vplyvmi skrytého nebezpečenstva. Nebezpečenstvá knihy možno zhrnúť nasledovnými bodmi:
1. motívy autora – treba uznať, že kniha je napísaná veľmi zaujímavo. J.K. Rowling, ktorá doposiaľ napísala osem dielov tejto knihy, je majster slova, podobne ako Dan Brown. Napínavý dej, plný zvratov a udalostí je okorenený humorom a zábavou, čo udržiava čitateľa v bdelosti. Teda z literárno-fantastickej strany možno oceniť dielo autora. Avšak motív a hlavný „podmaz“ príbehu má absolútne neprijateľný pôvod. Sama autorka sa priznala, že pre napísaním prvého dielu preštudovala mágiu starovekého Grécka, Ríma, driudskú a nakoniec aj satanistickú, ktoré sa v plnej miere odzrkadľujú v texte. Síce hrdinovia a príbeh sú vymyslení, okolnosti a javy, ktoré ich sprevádzajú, sú skutočné. Ide tu o autentickú okultistickú indoktrináciu čitateľa. spoločnosť Warner Bros., ktorá podľa knihy nahrala snímky filmov o Harry Pottere, potvrdila, že ide o skutočné čary, pričom sa úzko pridržiavali knižnej verzii. Sekretár klubu mladých mágov sa dokonca ďakovne vyjadril o knihe, ktorá „rozpálila hnutie a túžbu po čistej, ozajstnej a silnej mágii.“
Mágiu potvrdzujú samotné slová knihy, vložené síce do úst jednej postáv, ale znejúcich absolútne vážne a vôbec nie vhodne pre deti: „Toto nie je iba obyčajné máchanie rukami, čo mnohí ani nepokladajú za mágiu. Neočakávam, že každý z vás vytvorí nádherne kypiaci kotol a z neho vystupujúce iskriace pary, delikátnu silu kvapalín pretekajúcich človekom, aby očaroval myseľ a posilnil zmysly. Môžem vás naučiť, ako zatvoriť vo fľaši slávu, odvážiť chválu i zadržať smrť.“ (Kameň mudrcov, str. 137 angl. verzia)

2. okultistické symboly a praktiky– sprevádzajú príbeh od samého začiatku. Vo filmovej verzii sa na scéne objavuje symbol Marylina v osobe riaditeľa Dumbledora a pohasnutie svetiel vo veľkej sále, pričom horí iba päť svetiel po kruhu, plne zodpovedajúce symbolu pentagramu. Potom je to okultná farba, ktorou je ozdobená jedáleň i Dumbledore. Symbolickým je aj priezvisko Potter, ktoré bol menom babylonskej bohyne, ktorá stvorila človeka z hliny.
Harry má na čele znak v tvare blesku, ako neblahú pamiatku od Waldemorta z detstva. No je to aj prastarý okultistický symbol moci, ktorý sa pre tento význam ocitol aj ako znak fašistických SS.
Metly a klobúky sú spojené s kultom plodnosti, keďže v istom zmysle predstavujú falus a sedenie na ňom spôsob preniknutia do astrálneho sveta.
Úcta bohyni matky sa prejavuje v hrdinskom oddaní života Harryho matky, ktorá tak zachránila svojho syna. Z jednej strany je to oceniteľný čin, no podstata je v protiklade Boha – Otca, ktorý smrťou svojho Syna zachraňuje svet. Napodobňuje sa tu aj cena krvi, kde namiesto Kristovej očistnej, je krv Harryho cestou ku vzkrieseniu Waldemorta.
Okrem toho sú tu prítomné symboly zrkadla, na stretnutie s duchmi, mandragora, a i.

3. neposlušnosť a zneužívanie mágie – Harry nie je vôbec príkladom pre výchovu. Má problém s poslušnosťou – napriek zákazu uteká z domu strýka do čarodejníckej školy. Okrem toho neposlúcha ani svojich čarodejníckych učiteľov, praktikuje mágiu mimo školy, čo je zakázané, zaklína svoju tetu a skúša triky čiernej mágie, ktoré nie sú určené pre jeho vek. No napriek tomu vždy dosahuje ospravedlnenie z dôvodu, že Waldemort, proti ktorému bojuje, je väčším nebezpečenstvom, hoci obaja bojujú rovnakou silou a dokonca Harry obsiahol časť moci od neho.

4. sila fantázie a koncentrácie – mágia má dve špecifickosti, na jednej strane spočíva na ustálenosti slov (latinské formuly) a na druhej strane si vyžaduje koncentráciu čarodejníka. Tak je aj Harry Hermionou neustále povzbudzovaný sústrediť sa, aby kúzlo vyšlo. Mnohé prípady detí dosvedčujú, že inšpirované svojimi hrdinami dokázali silou predstavivosti dosiahnuť svoj cieľ, napr. vypnúť svetlo bez pohnutia a pod. Koncentrácia je dôležitá aj pri magickej premene svojho vnútra, ktoré človeku umožňuje uvoľniť svoje sily a premieňať sa na malého boha. Fantázia, ktorou sa tu dieťa otvára, je pre malého čitateľa, či diváka vstupnou bránou do okultizmu.

5. zahmlievanie pravdy o mágii – sa deje jej predstavovaním ako niečoho prirodzeného, čo je ukryté v každom človeku, a treba to len objaviť a vyjadriť. Deti sa stotožňujú so svojím hrdinom, a túžia po rovnakej moci. Nevidia deštrukciu, ktorá stojí za tým. Nevedia, že mágia síce na začiatku ponúka moc, no potom človeka zotročuje. Deťom sa zastiera hranica sveta živých a mŕtvych, keďže Harry bežne komunikuje s rôznymi duchmi a pod. Kým v minulosti boli z magických obradov vylúčené deti, vrátane tých, zo samotných bosoriek, Harry Potter ponúka mágiu v plnom rozmere ako neškodnú zábavu.
Harry vystavuje malého čitateľa pred strašné skutočnosti čiernej mágie, napr. v neviditeľnom ovládaní dievčaťa mladým Waldemortom, ktorí ju nútil zabíjať. Had, ktorý zabíja ľudí a pod. Svet mágie okrem toho zastiera pravdu o zle, keďže ho popiera, v snahe označiť zdroj svojej sily za legálny a dobrý.
Mágiu predstavuje aj mnoho iných autorov a televíznych seriálov, ktoré rovnako zastierajú pravú tvár tohto nebezpečného diela.

Zdroj: http://www.misie.sk

Comments are closed.