Spôsoby modlitby podľa sv. Ignáca z Loyoly

Spôsoby modlitby podľa sv. Ignáca z Loyoly

Prednáška: Spôsoby modlitby podľa sv. Ignáca z Loyoly. Autor: prof. RNDr. Ladislav Csontos SJ, PhD., odznela na Katolíckej večernej univerzite

Comments are closed.