Takto k sebe láka nová sekta slovenských katolíkov. Pozor na online Biblické kurzy. Svedectvo.

Nová sekta z Kórey rozhadzuje svoje siete čoraz agresívnejšie. Na Slovensku aj v Čechách pribúda oklamaných katolíkov, ktorí si mysleli, že idú na nevinný biblický kurz a skončili ako uctievači Kórejčana, ktorý je vraj jediným skutočným kontaktom medzi Bohom a ľuďmi. Ich heslom – podľa odídených členov – je: „Ak Satan používa lži, prečo by sme nemohli aj my?“

Presne pred rokom som vám v článku Ako sa ma pokúsila zlákať nová sekta, a prečo sa im to nepodarilo, opísala praktiky kórejskej sekty, ktorej sa u nás mimoriadne darilo počas pandémie covidu. Zameriavali sa najmä na mladé ženy z kresťanských komunít a pod zámienkou diskusie o Biblii ich chceli odlákať od katolíckej viery. Sekta sa volá Sinčchondži a nemilo ma prekvapilo, koľko mojich kamarátov z katolíckych komunít má rovnakú skúsenosť ako ja.
Mne píšu doteraz a stále sa ma snažia zlákať na online biblické kurzy. A len v priebehu minulého týždňa som napočítala približne osem rôznych falošných facebookových profilov, ktoré kontaktovali aj Nadáciu Slovakia Christiana na našich stránkach venovaných svätým. Chceli s nami, „ako bratia vo viere“, diskutovať o Bohu a presviedčali nás, že aj oni veria v Ježiša Krista a môžeme sa spoločne s nimi modliť.
Neverte im. Ako sme vás už varovali, je to sekta. Žiadne spoločné online modlitby si s nimi neplánujte, inak skončíte tak, ako opisuje (anonymne) v tomto príbehu na stránke www.shincheonjibezprikras.info jeden z ich bývalých členov.

Comments are closed.