Jak poznat sociopata

 
Ako jednat se sociopatem?
 
1. Nedávejte jim nic, co po vás chtějí.
Při kontaktu se sociopaty se snažte být co nejnudnější, abyste nenaplňovali jejich potřebu po vzrušení. Sociopat se nechá velmi snadno znudit. Nedávejte mu příležitost k žádnému emocionálnímu pobavení. Během konverzace zůstaňte klidní. Nerozčilujte se a nehádejte se s nimi. Také předstírejte, že nemáte nic z toho, co by po vás sociopat mohl chtít. Tvrďte, že jste ztratili peníze, ukradli vám všechny věci atd. Pro cokoli, co jste jim už jednou poskytli, najděte výmluvu — bez emocí a nekonfliktní cestou — proč už jim nejste danou věc schopni znovu poskytn
 
2.Pokud je to možné, držte si odstup.
Jakmile máte potvrzeno, že daná osoba je skutečným sociopatem, bude nejlepší, když se jí budete vyhýbat, co nejvíce je to možné. Jestliže se jedná o kolegu nebo jednoho z kamarádů, bude úplná izolace prakticky nemožná, ale přesto se o to všemi silami snažte. Mějte ovšem neustále na paměti, že sociopat může rozpoznat, že se mu snažíte vyhýbat a pokusí se vás k sobě přitáhnout ještě víc než prve. Zůstaňte neústupní a zkuste danou osobu co nejvíce ignorovat.
To neznamená, že byste najednou měli být otevřeně nepřátelští nebo zlí. Tím byste sami sebe stavěli do potencionálně nebezpečné situace.
Neříkejte sociopatovi, že o jeho poruše víte. To danou osobu může rozzuřit a bude se vás snažit přelstít o to víc. Nemůžete si dovolit, aby věděla, že nad ní máte navrch. Snažte se jen o co největší odstup, aniž byste byli hrubí.
 
3.Buďte imunní vůči šarmu sociopatů.
Sociopat se nad vámi bude snažit zvítězit pomocí různých dárků, komplimentů nebo různých příběhů, které ho budou ukazovat v dobrém světle. Pokud ale víte, že osoba je nefalšovaným sociopatem, není cesty zpět. Žádné lichotky ani šarmantní chování vás nemůže stáhnout zpět na scestí. Nedejte sociopatovi druhou šanci, aby se vám zpět vlichotil do přízně. Jste chytřejší než on.
Nevzdávejte to. Sociopat vás může dokonce ošálit tak, že ve vás vzbudí pocity lítosti. Pokud jste ovšem skutečně přesvědčeni, že je daná osoba sociopaticky manipulativní, nesmí vás ovládnout další vlna sympatií. Snad kromě lítosti, že někdo vůbec trpí takovou mentální poruchou.
 
4.Pokud se sociopatem chodíte, rychle ze vztahu vycouvejte. Jestliže jste začali randit se sociopatem, ukončete tento vztah co nejrychleji a nejbezpečněji je to možné. Čím déle čekáte, tím horší všechno může být a tím snadněji sklouznete na úroveň myšlenkových pochodů, které od vás sociopat očekává. Potřebujete-li tedy vztah ukončit, řekněte to druhé straně co nejdříve je to možné. Není přitom nutné, abyste jako důvod udávali sociopatii vašeho partnera.
Nezapomínejte, že mezi sociopatií a obyčejnou lhostejností je velký rozdíl. Můžete sice někoho obvinit ze sociopatie, protože se k vám chová hrubě a sobecky, ale ve skutečnosti může jít pouze o charakterovou vadu. Opravdový sociopat si nikdy nedělá starosti z toho, co si ostatní myslí nebo cítí.
Pokud zrovna prožíváte manipulativní vztah, možná ho nebudete chtít sami končit. Někdy je lepší, když využijete telefonického rozhovoru nebo si na pomoc vezmete kamaráda, který vám rovnou případně pomůže odstěhovat vaše věci. Sociopat ovšem ne nebere jako odpověď. Pokusíte-li se vztah ukončit, sociopat může přistoupit k zoufalému jednání a dokonce násilí, jen aby si vás udržel.
 
5.Varujte ostatní.
Ačkoli nemusíte sociopatii dané osoby rozhlašovat do celého světa (pokud není opravdu velmi nebezpečná), měli byste přinejmenším varovat lidi v jejím okolí. Rozhodně varujte ty, kteří by snad chtěli se sociopatem začít nějaký vztah. Pokuste se danou osobu nerozhněvat tím, že o ní budete všude rozhlašovat, že má takovou mentální poruchu. Pokud se ovšem situace vyvíjí tak, že je na obzoru další potencionální oběť, měli byste jí své zkušenosti vylíčit.
Buďte opatrní a situaci dobře zvažte. Pokud je sociopat výše postavenou osobou ve vaší společnosti, raději byste neměli obcházet kolegy a vyprávět jim o svých domněnkách. Místo toho se sociopatovi straňte, co nejvíce je to možné.

6.Myslete na sebe.
Sociopati si za oběti vybírají osoby s nízkým sebevědomím nebo ty, které potřebují vedení. Nejlepší cestou, jak se stát imunními vůči sociopatům a vyvarovat se setkání s takovými lidmi v budoucnosti, je znalost sebe sama, schopnost rozvíjet své vlastní myšlenky a vidět svět vlastníma očima. Sociopati se silným osobnostem s originálním myšlením vyhýbají, jelikož si uvědomují, že kontrolovat takové lidi je velmi náročné.[6]
Získávání sebevědomí může být celoživotní otázkou, stejně jako pochopení aktuálních situací a porozumění všem jejím perspektivám. Náročné je také naučit se soužití s lidmi jiného přesvědčení a myšlení, takže skutečná nezávislost a kritické myšlení přicházejí až časem.
Část z toho má co do činění právě se sebevědomím. Věříte-li sami sobě, pak se tato víra promítne i do vašeho myšlení a nápadů, čímž budete mnohem snadněji odolávat náporům sociopatů, kteří se vám dostanou do cesty.
 
7.Nebojte se sociopatů.
Namísto toho využijte svého myšlení a k reakcím používejte rozum a klid. Pro začátečníky musíme připomenout, že sociopat dokáže převrátit a zfalšovat skutečně cokoli, včetně všeho výše uvedeného. Když tedy nějaká osoba začne předstírat, nemá smysl přesvědčovat ji, že o jejích nekalých praktikách víte. Sociopati bývají velmi inteligentní, což může být dalším faktorem, který zvyšuje vaši úzkost. Snažte se proto tomuto jednání nepodléhat ani nepředstírejte stejnou inteligenční rovinu – bude pak mnohem méně pravděpodobné, že vás sociopat přechytračí a minimálně se vyhnete jeho snaze postavit svou inteligenci do středu pozornosti. Pokud se sociopatů přestanete bát, přestanete předstírat, že jste stejně chytří nebo lepší než oni a začnete si mnohem více všímat sami sebe a skutečně doceníte to, co z vás dělá hodnotné členy společnosti, nedáte jim téměř žádnou šanci, aby s vámi manipulovali. Většina sociopatů nejsou žádní vrazi, sadisti ani jiné zrůdy, jsou to lidské bytosti, se kterými je třeba podle toho zacházet. Oni sami si svůj psychický stav nevybrali, stejně jako jste si vy nevybrali skutečnost, že jste se stali obětí jejich intrik. Svým jednáním však můžete sociopatům usnadnit nebo naopak ztížit jejich snažení ve vašem ovládnutí. Volba je na vás. Vzdělávejte se v lidském chování, všímejte si, kdo a jak manipuluje s ostatními a obrňte se potřebnými metodami, kterými hrozbu ovládnutí sociopatem eliminujete a naučíte se poklidně proplouvat svým životem.
To ovšem neznamená, že by sociopat ocenil, když mu začnete ukazovat své silné já a odmítnete jeho manipulativní jednání. Spíše na vás přestane plýtvat svou energií, protože ví, že byste ho pokaždé stejně odmítli. Byli byste totiž nudní a sociopat nudu opravdu nesnáší.
 
Tipy
Pokud je osoba „příliš dobrá, aby to byla pravda“, pravděpodobně to tak je. Jedná se často o případy mentálních poruch, zahrnující sociopatii, hraniční poruchu osobnosti a narcismus.
Sociopat umí manipulovat s ostatními tak, aby si mysleli, že obětí je on, přičemž ve skutečnosti se jedná o agresora.
Tento typ osobnosti vás donutí, abyste mu odpustili, a potom řekne, že se to nikdy nestalo. Jedná se o taktickou hru a manipulaci myšlení.

Někteří odborníci věří, že sociopati trpí poškozením prefrontálního kortexu, který reguluje emoce, morálku atd.
Sociopati mají tendence obviňovat ze svého chování své oběti. Téměř nikdy nepřiznají chybu a místo toho na své oběti útočí. Jedná se o klíčový faktor všech mentálních chorob.
Většina sociopatů si dává pozor, aby neodhalila svou pravou chladnou stránku. Jsou to dobří herci (zvykli si být odlišní), takže pokud některý z nich dává své chladné jednání najevo, jedná se o neinteligentního nebo mladého sociopata (kromě svého bezohledného chování neskrývá ani vyloženě hrubé, antisociální činy).
Někteří odborníci tvrdí, že velké množství sociopatů bylo v dětství zneužíváno.
Sociopatické chování je silně ovlivněno dědičností, a proto hledejte známky této poruchy i v rodině podezřelé osoby a použijte jich jako vodítka pro rozklíčování skutečné osobnosti domnělého sociopata.
Sociopati často lžou o své minulosti, a proto všechny jejich historky berte s rezervou. Všímejte si spíše nesrovnalostí mezi jednotlivými příběhy. Ve svých historkách obvykle používají jeden nebo dva neměnné detaily – půjde buď o pravdu, nebo o něco, co už říkali tolikrát, že tomu sami uvěřili.
Uvědomte si, že se vás pokusí manipulovat a zkuste se naučit rozpoznat chvíli, kdy k tomu dojde. Jinak by vás přinutili udělat věci, které byste sami neudělali.
Pokuste se zmanipulovat sociopata. Je to sice velmi obtížné, ale pokud se vám to podaří, může to pro vás být skutečné zadostiučinění. Aby se vám to podařilo, budete ho muset přesvědčit, že šlo o jeho nápad. Přinuťte ho, aby si myslel, že sám chce dělat to, co dělá, aniž by si uvědomil, že je to váš záměr. Pokud si bude myslet, že s daným nápadem nemáte nic společného, tím spíš to udělá.
Mladí sociopati často reagují přehnaně emotivně. Pozorují reakce lidí na různé okolnosti a pak se snaží napodobit jejich odezvu. Dávejte dobrý pozor a všimnete si, že jejich reakce je oproti pozorování trochu zpožděná. Můžou vypadat jako velmi senzitivní dítě, které napodobuje emoce, ale přehrává.

Varování
S naprostou samozřejmostí buďte imunní vůči jejich šarmu.
Nenechte je zjistit, že o jejich poruše víte a máte tak navrch. I když by na takové odhalení mohl sociopat reagovat různým způsobem, bude lepší, když to nebudete pokoušet.
Sociopati jsou skvělí lháři, protože jim chybí svědomí. Pro své jednání využijí jakékoli výmluvy, která pomůže zabránit odhalení jejich skutečné osobnosti.
Sociopati jsou méně náchylní k emocím a proto mohou vaše emoce využít proti vám. Nejlepší je jednat s lidmi tak, aby vám rozuměli; pokud tedy musíte jednat se sociopatem, nezatahujte do toho emoce, jinak budou použity proti vám.
Ačkoli nejsou všichni sociopati násilní, bude lepší, když se těmto lidem budete vyhýbat na jakékoli emocionální, přátelské úrovni.
Sociopatické tendence mohou být někdy zaměněny za jiný vážný stav, jako je třeba Aspergerův syndrom apod. Hlavním rozdílem je to, že sociopati nemají svědomí, zatímco lidé s Aspergerovým syndromem jen špatně navazují vztahy.

Zdroje a citace
http://www.huffingtonpost.com/2013/08/23/11-signs-dating-a-sociopath_n_3780417.html
http://www.psychologytoday.com/articles/201305/how-spot-sociopath
http://datingasociopath.com/sociopath-character-traits/sociopaths-appear-very-normal/top-18-signs-dating-sociopath/
Prevzaté z:
http://www.wikihow.cz/Jak-poznat-sociopata

Comments are closed.