Jak poznat sociopata

3.Sledujte, zda jsou vámi podezřelé osoby schopné zachovat děsivě klidný pohled navzdory okolnostem.
Sociopat dokáže sledovat emocionálně vypjaté situace, bez jakéhokoli projevu vlastního citového pohnutí. Alespoň navenek nedává nic znát (výraz tichého pohrdání). Na „dobré zprávy“ většinou reaguje ledově chladným zíráním. Sociopati nevnímají události tak, jako jiní lidé a pouze zřídka reagují na nebezpečné nebo děsivé situace.
Cítite-li se sami zneklidnění anebo panikaříte a osoba vedle vás vypadá, jako by se nic nedělo, pravděpodobně celou situaci vnímá značně odlišně a nebere ji vážně jako vy. Existují dva typy lidí, kteří se takto chovají. Tím prvním jsou stateční muži a ženy, kteří využijí intenzity okamžiku k jeho překonání. Druhým typem jsou distancovaní lidé, kteří nejsou schopni toho, aby se jich událost vůbec nějak dotkla. Jedná se o jednu z charakteristik disociálních osob, které nejsou v kontaktu se svou vlastní empatií nebo žádnou empatii nemají. To zahrnuje i sociopaty s nedostatkem empatie.
Sledujte, zda podezřelá osoba někdy vykazuje známky nervozity nebo úzkosti, obzvláště v situacích, které přirozeně tyto projevy vyvolávají. Ačkoli jsou lidé velmi rozdílní, většina z nás čas od času určitou úzkost projevuje.
Studie prokázaly, že sociopati neprojevují úzkost při promítání znepokojujících obrázků ani při experimentu, kdy jsou jim do těla pouštěny slabé elektrické výboje. Nesociopatičtí lidé naopak v těchto situacích projevy strachu a úzkosti vykazují.[2]
 
4.Všímejte si počátečního okouzlujícího chování.
Sociopati mají dar oslňovat lidi kolem sebe, jednoduše proto, že ví, jak dosáhnout svých cílů. Tito lidé ví, jak někomu lichotit a vzbudit v něm pocity vlastní odlišnosti. Umí se vhodně ptát a obecně jsou považování za zábavné, sympatické a zajímavé osoby. Skutečně okouzlující lidé mají schopnost oslnit téměř každého, od malých dětí po staré dámy. Pokud se vám nějaká osoba zdála neuvěřitelně okouzlující na první pohled a její pozdější chování tomu naprosto neodpovídalo (děsilo vás nebo mátlo), pravděpodobně jste měli co do činění se sociopatem.
O sociopatech můžete smýšlet jako o podvodnících, kteří neustále protlačují nějakou skrytou agendu. Umí manipulovat svým okolím pouze kvůli dosažení svých cílů. Pro dosažení těchto cílů se musí začlenit do společnosti, musí umět ovládat společenské chování, usmívat se, zdravit a působit uklidňujícím dojmem.
Ačkoli většina sociopatů dokáže být extrémně šarmantní, inklinují silně k antisociálním projevům. Zůstávat ve společenském kontaktu po delší dobu jim činí značné problémy. Častokrát odcházejí například „na toaletu“ a tráví tam spoustu času. V jednu chvíli se dokážou chovat velmi šarmantně a vzápětí přepnou do chladného a odměřeného postoje. Ve společenských interakcích nedokážou být upřímní. Shledáte-li, že něčí chování přeskakuje od antisociálního po velmi společenské, jedná se o známku rozpadu jejich psychiky a vás by to mělo varovat. Také to ale může být pokus o vyvolání odmítnutí a ranění citů, což jim dodá moc manipulovat s ostatními. Toto jednání je doprovázené naprostým nedostatkem soucitu nebo základního pochopení pro životy jiných lidí. Pokud se vám některá osoba ve vašem okolí nezdá dostatečně upřímná a vykazuje výše popsané známky chování, pravděpodobně se jedná o člověka se sociopatickými sklony. Mnoho sociopatů je skutečně velmi okouzlujících a často z nich vyzařuje sexualita.

5.Pozorujte manipulativnost podezřelé osoby.
Sociopat zná lidské slabosti a plně toho využívá. Jakmile se rozhodne, dokáže s jednotlivcem manipulovat prakticky jakýmkoli způsobem. Jeho kořistí jsou slabí jedinci, zatímco stejně silným osobám se vyhýbá; vyhledává smutné, nejisté lidi, hledající smysl života, protože se jedná o snadné terče. Jinými slovy řečeno, osoba s neukojenými potřebami je mnohem lépe manipulovatelná právě skrze tyto potřeby. Všímejte si proto nadřazeného chování a manipulace s lidmi pro dosažení vlastních cílů.
Skutečný sociopat si pomalu vybuduje nad nějakou osobou dominantní postavení, aniž by si to oběť uvědomila. Má rád kontrolu nad každou situací a nedělá mu dobře kontakt se stejně dominantními lidmi. Obává se svého odhalení. Ve společnosti jiných silných osobností se totiž nemůže tolik spolehnout na své lži. Udržuje si proto odstup a jen občas ho přeruší krátkým kontaktem s podobně „silným“ člověkem. Ověřuje si tím, jestli si někdo něčeho všimnul nebo nikoli. Sociopati se živí právě tím pocitem, že oklamali co nejsilnější osobu, aniž by je někdo odhalil. Jakmile by je někdo odhalil, vyložili by na stůl své trumfy nebo odešli, vždy s nějakou nesmyslnou výmluvou. Většinu svého dominantního postavení získali díky psychologické válce a vytváření závislosti jiných lidí na své osobě. Sociopatické plány jsou jako jed, který postupem času oslabuje oběti, zatímco sociopat sám si uvědomuje, že pokud zůstane neodhalen, nemůže se mu nic stát.
Všímejte si, jestli daná osoba s naprostou sebejistotou klame své okolí a bezostyšně lže pouze kvůli vlastnímu prospěchu. Stejně tak by měla vykazovat nedostatečnou až nulovou empatii a prakticky žádnou integritu.
 
6.Hledejte náznaky úmyslného násilného chování.
Stejně jako děti, i sociopati často mučí bezbranná zvířata, jako jsou žáby, koťata nebo štěňata a někdy dokonce i bezbranné lidi. (Toto chování se může projevit až v dospělosti, ale spíše skrze psychické a emocionální týrání). Vždy se jedná o úmyslné a nikoli obranné násilné činy. Dokážou udělat drama prakticky z ničeho nebo zcela překroutit slova druhé osoby. Když je na to ale upozorníte, vždy ukážou prstem na někoho jiného a spoléhají na to, že je empatie a uvážlivost slabších osob ochrání a zůstanou neodhaleni. Obvinění jiných lidí má za úkol odvést pozornost a celou situaci zmást.
Jestliže tedy na někom pozorujete nenadálé přechody z naprostého klidu do velmi násilného jednání, je pravděpodobné, že jste v kontaktu se sociopatem.
 
7.Všímejte si egocentrického chování.
Sociopati mají často tendence k pocitům nadřazenosti nebo vznešenosti a myslí si o sobě, že jsou nejlepšími lidmi světa. Na kritiku své osoby většinou vůbec nereagují a mají o sobě přehnané mínění. Také si nárokují všechno možné a myslí si, že si zaslouží, aby pro ně ostatní lidé vytvářeli úžasné věci, a přitom ani nepomyslí na dobro svého okolí. Nezajímají se o ostatní lidi, chtějí je pouze využívat.[3]
Mívají také naprosto nerealistické představy o svých schopnostech; například si můžou myslet, že jsou extrémně talentovanými zpěváky nebo tanečníky, ačkoli ve skutečnosti v těchto oblastech žádné nadání neprojevují. Buď mají bludy, což je častější pravda, nebo/a říkají podobné věci jednoduše proto, že se jim hodí pro dotvoření klamavé masky, kterou používají k prosazení své agendy.
Tito lidé si také často myslí, že jsou lepší než kdokoli v jejich okolí, aniž by o své nadřazenosti měli jakékoli důkazy.
Z toho se dá vyvozovat, že sociopati jsou velmi často silně narcističtí. Proto raději mluví sami o sobě, než aby poslouchali, co říká okolí. Raději také pozorují sami sebe v zrcadle, než aby si všímali okolního prostředí. Obecně řečeno, sociopata nezajímá, co mu chtějí ostatní říct.
 
8.Sledujte, jestli má podezřelá osoba nějaké opravdové přátele. Ačkoli ne každý má na dobré kamarády štěstí, pokud osoba, kterou podezíráte ze sociopatie, nemá žádné opravdové přátele, měli byste být skutečně ostražití. Možná kolem sebe bude mít několik posluhovačů, které může komandovat nebo pár lidí na poflakování, ale vy musíte hledat známky jejích skutečně hodnotných mezilidských vztahů. Pokud daná osoba nemá žádné přátele, pak je velká šance, že s ní něco není v pořádku (pokud tedy není velmi stydlivá nebo nemá jiné odpovídající důvody pro nedostatek přátel).[4]
To samé platí i pro členy rodiny. Pokud daná osoba není v kontaktu s rodinou a nikdy o ní nemluví, může to být další známka sociopatie. V tomto případě samozřejmě může jít i o úplně jiné důvody, jako je například složité dětství.
Všímejte si nedostatku napojení na minulost. Jestliže podezřelá osoba nemá žádné přátele ze střední školy, univerzity nebo jiných částí života, pak se opět zvyšuje šance, že jde o sociopata. Jakmile jsou sociopati odhaleni nebo najdou vhodnější oběť, přesunou se jinam. Jejich touhou je vyvolání nějaké pohromy v životech jiných lidí.
 
9.Sledujte, jestli se vás daná osoba snaží izolovat.
Sociopati rádi poznávají lidi a rychle se s nimi sbližují. Nedají vám ani šanci couvnout nebo změnit názor. Po několika týdnech zpozorujete, že kolem vás sociopatická osoba velmi intenzivně krouží, jste-li milostně zainteresovaní. Také vás může přinutit domnívat se, že jste spřízněné duše, protože přesně ví, co a jak má říkat, abyste jí šli na ruku. Sociopat vycítí, že trpíte nedostatkem nějaké potřeby nebo sníte o bližším kontaktu, což považuje za skvělou příležitost pro nasazení potřebné masky, která bude odpovídat právě vašim potřebám. Sociopatická osoba vás bude chtít jenom pro sebe, odmítne se o vás „dělit“ se světem.[5]
Pokud se sociopatickou osobou randíte, pravděpodobně se bude velmi rychle snažit zarazit váš kontakt s přáteli, protože se jimi bude cítit ohrožená. Bude se vás snažit přesvědčit různými výmluvami, proč se s vašimi přáteli nechce stýkat, jako třeba „Oni tě neberou tak jako já“ nebo „Oni mi nikdy nedají šanci“ nebo „Obracejí tě proti mně, protože mě nemají rádi“. Hrají oběť až do extrému a snaží se ve vás vyvolat pocity empatie. Chtějí ve vás také vyvolat pocit, jako byste byli těmi jedinými, kdo je může zachránit, a budou chtít, abyste s nimi trávili všechen váš čas a naslouchali pouze jim.
 
10.Všímejte si nedospělosti osob.
Sociopati se nikdy nepoučí ze svých chyb a opakují je stále dokola. Z toho důvodu nikdy nedospějí tak, jako ostatní lidé. Hledejte proto známky nevyspělého chování, které se může schovávat za slupkou tvořenou charismatem. Mezi takové chování patří například:
Extrémní sobectví. Daná osoba bude chtít všechno pro sebe a to za jakoukoli cenu. S tím také přichází neochota dělit se.
Obrovské ego. Sociopat bude tak posedlý sám sebou, že se vůbec nebude zajímat o své okolí.
Potřebnost. Sociopat bude chtít, abyste mu byli nablízku kdykoli to potřebuje.
Nepřipravenost převzít odpovědnost. Taková osoba nemusí být připravená vyrovnat se s jakoukoli formou odpovědnosti. Buď přesunou svou práci na někoho jiného a připíšou si zásluhy, zatímco si budou omlouvat selhání, nebo se odpovědnosti vyhnou úplně.

Comments are closed.