Toxická pozitivita: Biblický pohľad na škodlivý trend

Žalm 13 je vynikajúcim príkladom tohto prístupu: „Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Dokedy mi bude dušu trápiť nepokoj a srdce dennodenne bôľ? Dokedy sa nepriateľ bude vypínať nado mnou? Zhliadni na mňa a vyslyš ma, Pane, Bože môj, daj svetlo mojim očiam, aby som v smrti nezaspal, …“
Žalmista ukazuje, že je v poriadku cítiť a vyjadrovať negatívne emócie a že tieto emócie môžeme priniesť Bohu v modlitbe a dôverovať, že nás poteší a posilní v našom trápení na našej životnej ceste.
Ďalším dôležitým aspektom zvládania ťažkých emócií v Biblii je hľadanie útechy a podpory u iných ľudí v našom spoločenstve.
Apoštol Pavol v 2. liste Korinťanom 1, 3 – 4 píše: „Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.“
Pavol tu uznáva, že všetci zažívame trápenie a utrpenie a že Boh nás utešuje v našom trápení, aby sme mohli potešiť iných.

Tento úryvok nám pripomína, že nemusíme čeliť svojim zápasom sami, ale môžeme hľadať útechu a podporu u našich bratov a sestier v Kristovi.

Preto ako veriaci podobní Kristovi musíme vytvárať bezpečné a láskyplné spoločenstvá, v ktorých ľudia môžu vyjadriť a spracovať svoje emócie bez ohľadu na to, aké sú bolestivé.

Byť pozitívne naladený má skutočne veľkú hodnotu, pretože to má priamy vplyv na naše vzťahy, pohodu a život ako celok. A predsa si musíme dávať pozor, ako a kedy pozitívnosť – najmä ako Ježišovi nasledovníci – používame vo vzťahu k ľuďom okolo nás.

Zdroj: https://evangelicalfocus.com/middle-eastern-perspectives/21536/toxic-positivity-biblical-perspectives-on-a-harmful-trend

Comments are closed.