Toxická pozitivita: Biblický pohľad na škodlivý trend

Je pravda, že keď majú ľudia pozitívny pohľad na život, prospieva to ich duševnému zdraviu a pohode. Problémom však je, že život ľudí nie je vždy plný pozitívnych prvkov.

Prechádzame bolesťou, zraneniami, smútkom a utrpením, ktoré vyvolávajú bolestivé emócie. Jednotlivci a komunity sa musia naučiť vyrovnať sa s týmito bolestivými emóciami a spracovať ich, aby sa uzdravili a zvýšili svoju pohodu.
Toxická pozitivita sa nezaoberá bolestivými emóciami, ktoré ľudia môžu prežívať; minimalizuje ich a popiera, akoby jednotlivcovi hovorila: „Tie bolestivé emócie, ktoré prežívaš, sú zlé a ak si ich priznáš, bude ti ešte horšie.“

Aj my ako kresťania môžeme padnúť do pasce toxickej pozitivity. Môžeme sa cítiť pod tlakom, aby sme si udržiavali pozitívny pohľad na život, mysliac si, že to bude odrážať našu vieru a dôveru v Boha.
Takýto prístup môže viesť k nedostatku empatie a pochopenia voči iným, ktorí zápasia s problémami, ako aj k neuznaniu reality ťažkých okolností. Človek sa tak cíti nepočutý a bez podpory.

Okrem toho môžu kresťania využívať toxickú pozitivitu aj na to, aby sa vyhli riešeniu systémových problémov a nespravodlivosti.
Namiesto toho, aby si uvedomili a riešili skutočné problémy, ktoré spôsobujú bolesť a utrpenie, sa niektorí kresťania môžu zamerať len na pozitívne a duchovné riešenia.

Niekedy my kresťania používame toxickú pozitivitu ako duchovný obchvat alebo skratku, aby sme sa vyhli riešeniu ťažkých emócií alebo problémov. Duchovný obchvat – vyhnutie sa ťažkým emóciám, môže zahŕňať používanie pozitívnych afirmácií alebo modlitieb na potlačenie negatívnych emócií alebo používanie náboženských presvedčení na to, aby sme sa vyhli konaniu pri riešení problému.

V Biblii vidíme iný prístup k riešeniu negatívnych emócií a ťažkých okolností. Duch Svätý nám môže pomôcť uznať a spracovať naše emócie, hľadať útechu a podporu u Boha a ostatných v našom spoločenstve a nájsť nádej a silu v Božích zasľúbeniach.

Kniha Žalmov poskytuje mnoho silných príkladov na spracovanie negatívnych aj pozitívnych emócií. Ako zbierka modlitieb a piesní obsahuje širokú škálu emócií, ako sú strach, hnev, smútok a zúfalstvo, ale aj radosť, vďačnosť a chvála.
Mnohé žalmy sú napísané v časoch veľkého utrpenia, napríklad keď žalmistu prenasledujú nepriatelia (3, 5 – 6), keď čelí chorobe alebo smrti (6, 1 – 10) alebo sa cíti opustený Bohom (22, 1).
Namiesto toho, aby žalmisti tieto negatívne emócie potláčali alebo popierali, prinášajú ich Bohu v modlitbe, vylievajú si srdce a hľadajú útechu a útočisko v Božej prítomnosti.

Comments are closed.