Ži dlho a prosperuj! (Teológia prosperity)

S tvrdením, že v prípade učenia teológie prosperity sa stretávame s učením autenticky kresťanského hnutia, by súhlasil asi málokto, a to aj napriek tomu, že by nebol s obsahom tohto učenia dostatočne oboznámený. Napriek tomu možno, najmä v posledných desaťročiach, pozorovať nárast hnutí, ktoré hoci aj len čiastočne propagujú toto učenie. Tento nárast svedčí o tom, že je po tejto forme spirituality aj v spoločnosti pevne ukotvenej v kresťanskom prostredí istý dopyt. Zároveň je však potrebné si uvedomiť akýsi chameleónsky charakter tohto hnutia a jeho pomerne ľahkú prispôsobivosť a priľnavosť ku kresťanským cirkvám. Táto teológia totiž obratne využíva kresťanské pojmy, do ktorých dokáže vložiť svoje vlastné významy, a potom veľmi ľahko parazitovať na jednoduchej viere radových veriacich. Naším článkom chceme oboznámiť čitateľa s touto formou spirituality, ako aj s nie celkom pravoverným učením, ktoré toto hnutie prináša, zaradiť teológiu prosperity do príslušného kontextu a reflektovať jej korene, vývoj a ďalšie smerovanie.

Teológia prosperity úzko súvisí s Hnutím viery1 a je súčasťou tzv. teológie pozitívneho vyznávania2. Na charakteristiku a vývoj tohto učenia sa zameriam neskôr, teraz by som pre úplnosť zaradila Hnutie viery do príslušného kontextu širokej rodiny pentekostálnych spoločenstiev, uviedla jeho krátku charakteristiku a odlíšila ho od ostatných prúdov v rámci tejto tradície.  

Viac v čísle 3/2015, redakcia ponúka veľa ročníkov časopisu s výraznou zľavou. Doporučujeme pre správnu orientáciu kresťana v tomto čase plného chaosu.

Web stránka časopisu: https://rozmer.sk/sk/cisla

Comments are closed.