Můžeš to zastavit: Jeroným Klimeš

Co dělat ve chvíli když se vám rozpadá manželství? Chcete svůj život a své vztahy postavit jen na prožitcích nebo na vlastní identitě a trvalých hodnotách? Je rozvod řešením problémů ve vztazích nebo jen další komplikace, která nám nepomůže „dostat našeho partnera z hlavy“? Na tyto otázky nám odpovídal přední český psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., který se zabývá převážně psychologií rodiny a církevně-pastorální psychologií. Dříve se zabýval i policejní psychologií a psychologií reklamy.

Imunologie Odpuštění v žitém životě, I. část

MUDr. Jan Šula – Imunologie Odpuštění v žitém životě, 28. 2. 2018 Městská knihovna v Praze

Další inspirující přednáška MUDr. Jana Šuly zabývající se odpuštěním v žitém životě s názornými scénkami a návodem, jak odpouštět. Odpuštění je největší uzdravující síla. Můžete se těšit na další inspirující a motivující videa v následujících měsících…