Identifikácia nositeľa ducha Jezabel

Nositeľ ducha Jezabel je sociálno-psychopatická osobnosť. Správanie osoby, ktorá je nositeľm tohto ducha je  môžeme zhrnúť do nasledovných bodov:

 1. Nadobúdajú silu tým, že ničia svoje obete. Je to ako adrenalín z útoku, keď sa im podarí „zvíťaziť“ nad niekým. Podarí sa im tak dostať do pozície autority obete a je potom ťažké ich z pozície vyhnať prípadne nahradiť .
 2. Ovládajú, manipulujú, sú panovační.
 3. Môžu viesť vojnu, rovnako aj v nich samotných, ich charaktere. Používajú zastrašovanie.

ALEBO

Sú tak „sladkí“, „dokonalí,“ ľstiví, „plachí“ a zaľudní, že sú schopní zmiasť a stiahnuť iných na svoju stranu, aby sa k nim pripojili. Niekedy môžu byť veľmi šarmantní a charizmatickí.

 1. Sú kritickí voči ostatným, brutálni až do bodu krvilačnosti.
 2. Nikdy sa nemýlia.
 3. Získavajú si iných pre svoje obvinenia voči svojej pravej obeti. Správajú sa presvedčivo k nováčikom a nevzdávajú sa tejto činnosti, dokiaľ si ho nezískajú. V prípade, že potenciálny nováčik nespolupracuje a nevstúpi do vecí, hnevá ich to.
 4. Sú narcistickí. Zatiaľ, čo môžu mať tendenciu byť precitlivení samých na seba, nemajú záujem o pocity druhých. Nemajú pochopenie k svojej pravej obeti a majú tendenciu hrať sami úlohu obete, aby si získali sympatie. Takýmto spôsobom je skutočná obeť uväznená a dostane sa do rozporu s inými, ak žiada o pomoc. Teší ich, ak sú centrom pozornosti..
 5. Klamú a veria v ich vlastné klamstvá. Vyhýbajú sa pravde a úmyselné odopieranie pravdy je súčasťou častého prezentovania falošných obrazov iným.
 6. Sú impulzívni, neschopní plánovať dopredu, chaotickí súčasne.
 7. Majú nedostatok ľútosti voči zraneniam druhých, pričom si sami odôvodnia škody.
 8. Sú trvalo nezodpovední.
 9. Sú podráždení, agresívni (otvorene alebo jemne) a môžu byť rýchlo „nažhavení“.
 10. Sú neúspešní v prispôsobení sa spoločenským normám. Sú to osoby, ktoré sú „mimo“ alebo  nekonformné (nesprávajúce sa podľa zažitých a všeobecne prijímaných vzorov), majú svoje vlastné spôsoby správania.
 11. Psychologické poradenstvo nepomôže, pretože popierajú to, čím v skutočnosti sú.
 12. Tvrdia, že sú nábožensky cítiaci, ale sú veľmi povrchní v oddanosti. Stav znovuzrodenia je diskutabilný a je nepravdepodobný, ale mal by byť vyhodnotený na individuálnej báze.
 13. V súčasnosti sa jedná zväčša o ženy, ale môže to byť i muži. Takéto ženy majú tendenciu ovládať svojich mužov sexom. Vyberajú si pasívnych mužov (nositeľov Achaba), aby ich mohli ovládať.
 14. Sú zvyčajne vo zväzku. Ak sú samotní, mohli by to byť lesbické, homosexuálne alebo promiskuitné osoby.
 15. Falošne Vás obvinia a pritom vám neodpustia …

Zdroj: https://heavenawaits.wordpress.com/identify-and-destroy-the-jezebel-spirit-sex-church-witchcraft/

 

Comments are closed.