Sekty, psychická manipulácia a význam prevencie

V odbornom príspevku

definujeme pojem sekta, jej hlavné znaky, uvádzame typy siekt a kultov, zaoberáme sa psychickou manipuláciou, skupinami, ktoré sú najviac ohrozené, zdôrazňujeme význam prevencie, ako sa chrániť pred vplyvom siekt a kultov.

NovéSekty FSP

Zdroj: http://www.cpppapke.sk/download/konferencie_publikaci

e/Nov%C3%A9Sekty%20FSP.pdf

Comments are closed.