13. Božie slovo a okultizmus. 14. Nositeľ okultizmu, Učenie o diablovi vo Sv. Písme. 15. Učenie Cirkvi o diablovi.

Božie slovo a okultizmus. Nositeľ okultizmu, Učenie o diablovi vo Sv. Písme. Učenie Cirkvi o diablovi.

Comments are closed.