19 – Záchrana pre svet: skryť sa v srdci Panny Márie 20 – Apokalyptické časy, manipulácia a strach, návrat k adorácii, pokora

Comments are closed.