4. Stratégia pôsobenia Jezabel

Jeho stratégia je založená:
1. na postupnom začlenení sa do skupiny, spoločenstva, cirkvi, podniku, politickej strany.
2.Po získaní  si potrebného zázemia, začne pôsobiť
3. následne začne deštrukciu. 

Uvedené 3 časti stratégie pôsobenia tohto ducha sú charakterizované nasledovne:

1.krok – Preniknutie (infiltrácia)do skupiny pochlebovačným zaliečavaním, získava si obdiv a dôveru, vyniknutím s darmi Jezabel (pozor na dar jazykov – i padlí anjeli poznajú jazyky a nimi preklínajú, zlorečia). Chce postavenie blízke vedúcemu, prorokovi, kňazovi, pastorovi s cieľom získania jeho absolútnej dôvery.
 
2. krok – Postupná deštrukcia skupiny falošné proroctvá a vízie, odvádza od pravého uctievania Boha, vnáša klebety, ohovárania a rozbroje, získava si priaznivcov, čo sa mu klaňajú, pochlebujú, útočí na autoritu spoza chrbta, pripravuje si prostredie na útok. Sexuálne zvádzanie a súhlas (aj tichý) s hriechom (nemanželské zväzky, cudzoložstvo
 
3. krok – Ak je všetko pripravené, napadne, naruší a zničí všetko, čo mu stojí v ceste – analógia pavučiny. Verejné znemožnenie odhalením sexuálneho škandálu, zvábenie a zničenie vedenia cirkvi, spoločenstva, firmy, štátu rôznymi škandálmi.

Comments are closed.