4. Stratégia pôsobenia ducha (kniežatstva) Jezabel

Jeho stratégia je založená na postupnom začlenení sa do skupiny, spoločenstva, cirkvi, podniku, politickej strany. Po získaní  si potrebného zázemia, začne pôsobiť a následne ničiť. 

Tieto 3 hlavné etapy pôsobenia sú charakterizované nasledovne:

  • Preniknutie (infiltrácia)do skupiny pochlebovačným zaliečavaním, získava si obdiv a dôveru, vyniknutím s darmi Jezabel (pozor na dar jazykov – i padlí anjeli poznajú jazyky a nimi preklínajú, zlorečia). Chce postavenie blízke vedúcemu, prorokovi, kňazovi, pastorovi s cieľom získania jeho absolútnej dôvery.

 

  • Postupná deštrukcia skupiny falošné proroctvá a vízie, odvádza od pravého uctievania Boha, vnáša klebety, ohovárania a rozbroje, získava si priaznivcov, čo sa mu klaňajú, pochlebujú, útočí na autoritu spoza chrbta, pripravuje si prostredie na útok. Sexuálne zvádzanie a súhlas (aj tichý) s hriechom (nemanželské zväzky, cudzoložstvo

 

  • Ak je všetko pripravené, napadne, naruší a zničí všetko, čo mu stojí v ceste – analógia pavučiny. Verejné znemožnenie odhalením sexuálneho škandálu, zvábenie a zničenie vedenia cirkvi, spoločenstva, firmy, štátu rôznymi škandálmi.

Pokračovanie

5. Prejavy Jezabel a Achaba v rodinách, spoločenstvách, práci

 

Comments are closed.