53. Obete okultizmu a následná pomoc 54. Prvá etapa exorcizmov – obdobie prvotnej Cirkvi 55. Druhá etapa exorcizmov – obdobie stredoveku

Čítanie z knihy o. Marettu – Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete

Obete okultizmu
Prvá etapa exorcizmov
Druhá etapa exorcizmov

Prevzaté z youTube kanála Slovenský dohovor za rodinu: https://www.youtube.com/channel/UC_gx1q0Sx5LyoSRao8dyi4A

Comments are closed.