• Tematické bloky

Ako jednať s duchom Jezabel I.

         1.Ak narazíte na osobu, ktorá je nositeľom tohto ducha a táto osoba pracuje vo vašej blízkosti na rovnakej úrovni, či v zbore, cirkvi, ktorú navštevujete alebo pre ktorú pracujete, ako zamestnanec spoločnosti alebo sa náhodou jedná o vašu manželku, ako prvé, čo musíte urobiť,  ísť pred Boha  Otca v modlitbe a dostať od Neho radu a stratégiu, ako jednať s touto situáciou.

         V mnohých prípadoch osoba, ktorá je nositeľom tohto ducha, nemá ani tušenie, že je jeho nositeľom. V období, keď sa s ňou stretnete, bude možno  naplnená pýchou a nikdy nepripustí, že by mohla mať v sebe ducha Jezabel na prvom mieste. Ak sa jedná o tento prípad, potom sa musíte zdieľať s Bohom priamo i s touto osobou  a modliť sa, aby jej prirodzenou cestou ukázal, že je v skutočnosti nositeľom tohto ducha, ktorý v nej pôsobí.

         Pokiaľ sa tento duch naplno prejavil v osobe, ktorá je jeho nositeľom a táto osoba je pripravená prijať úplné vyslobodenie od Pána, nie je zatiaľ potrebné nič robiť, iba pokračovať v modlitbách k Bohu, aby jej ukázal, čo je reálna pravda.

Ale ak Boh úplne odkrýva pôsobenie tohto zlého ducha u osoby, ktorá je jeho nositeľom a následne je táto osoba pripravená prijať  oslobodenie od tohto ducha, môžete jej slúžiť oslobodzovaním,  spôsobom ako už bolo popísané na inom mieste (pozri Odkaz na zdrojovej stránke)  v sekcií Duchovný boj.

(pozn. – u nositeľa ducha Jezabel je dôležitá zmena správania. Ak i dôjde k oslobodeniu od ducha Jezabel a daná osoba nerobí následne pokánie – t.j. zmenou negatívnych modelov správania na prirodzené (asertívne) a nemanipulatívne, duch Jezabel sa vráti a pôsobí oveľa rafinovanejšie, pričom jeho rozlíšenie je následne oveľa ťažšie, ako to bolo pred jej oslobodzovaním)

         Ako prvé je potrebné, aby ste od nej dostali pravdivé, detailné informácie  z minulosti a odkryli s ňou  legálne práva, ktoré dovolili tomuto duchu vstúpiť do nej  a byť na prvom mieste. Ako náhle sú odkryté práva démonov, zodpovedne sa o ne postarajte a riešte ich známym postupom pre oslobodenie.  Po zrušení legálnych práv démonov, zväzujte všetkých  podriadených démonov  patriacich Jezabel duchu  a potom ich spoločne vyžeňte.

(pozn. iná literatúra uvádza, že je potrebné najskôr vyhnať „strong men“, t.j. najsilnejšieho démona ako prvého – teda Jezabel a ostatní ho budú rýchlo nasledovať. Ak sa začne vyslobodzovať od podriadených duchov duchu Jezabel, títo sa môžu vrátiť späť ako na kolotoči a môžu tak zakryť oslobodenie od Jezabel ducha )

Pre plné a detailné vysvetlenie, ako oslobodzovať z démonov, pokračujte  v troch hlavných

článkoch v zdroji s názvom:

  1. Zaobchádzanie so zákonnými právami démonov
  2. Systém oslobodenia pre vyháňanie démonov vo vnútri osoby
  3. Ako urobiť Autoexorcizmus (Sebaoslobodenie)

Každý z týchto článkov vám ukáže, ako pripraviť niekoho na správne oslobodenie Pánom.

2. Ak náhodou táto osoba nie je otvorená pre prijatie žiadneho spôsobu oslobodenia a spôsobuje veľké problémy, rozbroje a rozkol v cirkvi, modlitebnej skupine alebo Biblickej škole, budete pravdepodobne musieť požiadať túto osobu, aby opustila cirkev…atď, aby tento Zlý duch tak už nemohol pokračovať v útokoch na ľudí, ktorí sa nachádzajú s touto osobou v tom istom prostredí.

         Ak túto osobu nepožiadate, aby odišla, tento duch si zriadi pôsobenie  priamo v centre vašej cirkvi alebo modlitbovej skupiny a odtiaľ začne útočiť na každého člena. Pokúša sa spôsobiť toľko konfliktov, rozkolu a chaosu, ako je len možné. Nemôžete dať žiaden priestor tomuto zlému duchu. Ak by mu bolo umožnené pôsobiť ďalej, mohlo by to skončiť rozpadnutím zboru, modlitebnej skupiny alebo Biblickej školy.

3.Ak tento druh ducha prenikol na vaše pracovisko, vedúci bude musieť prevziať zodpovednosť a túto osobu prepustiť. Opäť, ak to neurobí, tento duch by mohol zapríčiniť masovú vzburu a nelojálnosť, vážne ovplyvniť produktivitu všetkých vašich pracovníkov.

Tento duch a osoba, ktorá ho nesie, sú toxické, nakazia a kontaminujú každú osobu s ktorou prichádzajú často do priameho kontaktu. Tento typ ducha je ako útočný pes a zlomyseľne zaútočí na každého, kto sa dostane do jeho blízkosti.

4.Ak váš manžel je nositeľom tohto ducha, opäť budete musieť ísť v modlitbe priamo k Bohu Otcovi a získať jeho presné pokyny, ako jednať, pokiaľ váš manžel nie je ochotný pripustiť, že je nositeľom takéhoto zlého ducha v sebe. Boh nenávidí rozvod, ale zároveň nedovolí, aby sa tento zlý duch nekontrolovane rozmáhal a bol nekontrolovaný v rodinnom prostredí.

Ako sme vám ukázali v našom článku s názvom „Bojové verše z Biblie“, náš Boh je silný Muž Boja a vstúpi za vás do boja proti tomuto zlému duchu, ak sa budete modliť za to, aby to urobil.

Záver

         Ako sme povedali na začiatku tohto článku, duch Jezabel je bez pochybností, jeden z najhorších a najohavnejších duchov, s ktorými sa v tomto živote stretnete. Táto vec nie je nič iného iba čisté zlo a nenávisť a všetko, čo chce urobiť, je napadnúť a zabiť všetko, čo je v jeho očiach.

         Tento duch napadol ľudstvo od doby, kedy boli Adam a Eva vyvrhnutí z Rajskej záhrady. A dokiaľ sa Ježiš nevráti, aby založil svoje tisícročné Kráľovstvo a vrhol Satana a všetkých svojich démonov do bezodnej jamy, všetci žijeme v prostredí spolu s týmto druhom zlého ducha,  ktorému je dovolené túlať sa vzduchom hľadajúc, koho by mohol napadnúť  a zožrať.

 Tento príklad je použitý zo zdroja:

http://www.bible-knowledge.com/how-to-handle-a-jezebel-spirit/

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate