Ako jednať s duchom Jezabel

Ak sa s danou osobou modlíte, je dobré ako prvé získať informácie  z minulosti a odkryť spolu s ňou  legálne práva, ktoré dovolili tomuto duchu a jemu podriadeným duchom (horkosti, odmietnutia,…) vstúpiť do nej  a ovládať ju. Ako náhle sú odkryté práva, udalosti zo života osoby dávajúce týmto legálne práva démonom, aby osobu ovládli, riešte postupne z jej spomienok udalosť za udalosťou. Jedná sa najmä o zranenia, spôsobujúce neodpustenie a horkosť. Osoba si k daným zraneniam vytvára svoje obranné mechanizmy, ktorými následne útočí a zraňuje druhých. To zneužívajú démoni na svoje pôsobenie. Veďte osobu v modlitbe oslobodenia v konkrétnej situácií k odpusteniu osobám, ktoré jej dané zranenie spôsobili. Nezabúdajte, že daná osoba je tiež iba obeťou démonov!

Po zrušení legálnych práv démonov, zväzujte spolu s osobou (autoexorcizmus) ducha Jezabel a všetkých  jemu podriadených démonov  a prikážte im, aby ju ihneď v mene Ježiš opustili a nikdy sa nevracali späť. Zriekajte sa s ňou jednotlivých duchov horkosti, neodpustenia, manipulácie, čarodejnícva,…
(Skúsenosti z oslobodzovania, ktoré uvádza literatúra sú, že je potrebné najskôr vyhnať „strong mena“, t.j. najsilnejšieho démona ako prvého – teda Jezabel a ostatní ho budú rýchlo nasledovať. Ak sa začne vyslobodzovať od podriadených duchov duchu Jezabel, títo sa môžu vrátiť späť, točiť sa ako na kolotoči a môžu tak zakryť – maskovať oslobodenie od hlavného „strongmena“, t.j. ducha Jezabel, ktorý tak môže zostať zamaskovaný.

2. Ak osoba, ktorá je pod vplyvom ducha Jezabel nie je v pokore a otvorená pre prijatie oslobodenia, zmeny životného štýlu pokáním a spôsobuje naďalej veľké problémy, rozbroje a rozkol v cirkvi, modlitebnej skupine, … budete pravdepodobne musieť požiadať túto osobu, aby opustila cirkev, firmu…atď. Je dôležité zabrániť čím skôr, aby tento Zlý duch nemohol pokračovať v deštrukčnej činnosti a útokoch na ľudí, ktorí sa nachádzajú v okolí, prostredí a spoločenstve s touto osobou.
         Ak to neurobíte, tento duch si zriadi pôsobenie  priamo v centre vašej cirkvi, spoločenstva alebo modlitbovej skupiny, na oddelení vo firme, v politickej strane… a odtiaľ začne útočiť na každého člena. Pokúsi sa spôsobiť toľko konfliktov, rozkolu a chaosu, ako je len možné, aby zničil všetko dobré, vrátane vedenia. Nesmiete dať žiaden priestor tomuto zlému duchu. Ak je mu to naďalej umožnené, pripravte sa na rozpad spoločenstva, zboru, cirkvi, firmy, politickej strany,..

3.Ak pôsobí na pracovisku, vedúci bude musieť prevziať zodpovednosť a túto osobu čo najskôr „bez mihnutia oka“ prepustiť. Opäť, ak to neurobíte, tento duch môže zapríčiniť masovú vzburu a nelojálnosť, vážne ovplyvniť produktivitu všetkých vašich pracovníkov.

Tento duch a osoba, ktorá ho nesie, sú toxické, nakazia a kontaminujú každú osobu s ktorou prichádzajú často do priameho kontaktu. Tento typ ducha je ako útočný pes a zlomyseľne zaútočí na každého, kto sa dostane do jeho blízkosti.

4.Ak váš manžel / manželka je nositeľom tohto ducha, spoločne sa modlite k Bohu Otcovi aby ste získali poznanie skrze Jeho Ducha, ako jednať (partner musí byť však ochotný si priznať deštruktívny spôsob života a chcieť jeho zmenu).
Pokiaľ váš manžel nie je ochotný pripustiť, že je nositeľom takéhoto zlého ducha v sebe, máte problém. Boh nenávidí rozvod, ale zároveň nedovolí, aby tento zlý duch nekontrolovane rástol v deštruktívnej činnosti a moci. Dovoľte Bohu vstúpiť za vás do boja proti tomuto zlému duchu. Budte však aktívni, nie pasívni (Achabovské správanie) a urobte všetko pre to, aby sa Vaša situácia zmenila k lepšiemu.

Záver
         Ako už bolo naznačené v úvode, duch Jezabel je bez pochybností, jeden z najhorších a najohavnejších zlých duchov, s ktorými sa môžete stretnúť. Táto sila nie je nič iné iba čisté zlo a nenávisť. Všetko, čo chce urobiť, je napadnúť a zabiť všetko, čo je v jeho očiach v súlade s Božím plánom (princíp autority, prorocké jednanie vedúce k pokániu).
         Tento duch napáda ľudstvo od doby, odkedy boli Adam a Eva vyvrhnutí z Rajskej záhrady. A dokiaľ sa Ježiš nevráti, aby založil svoje tisícročné Kráľovstvo a vrhol Satana a všetkých svojich démonov do bezodnej jamy, všetci či to pripustíme alebo nie, žijeme v prostredí spolu s týmto druhom zlého ducha,  ktorému je dovolené túlať sa vzduchom hľadajúc, koho by mohol napadnúť  a zožrať. Boh je však viťaz!

Použitý zdroj: http://www.bible-knowledge.com/how-to-handle-a-jezebel-spirit/

Comments are closed.