Boj o Tvoju dušu – mágia

Čarovanie
S mágiou je späté čarovanie. Tiež sa používa termín očarovanie. Pri očarovaní ide o škodenie inému pomocou Satana. Je prevádzané len na žiadosť. Musí tu byť nejaký človek, ktorý chce zasiahnuť iného človeka. Tomu, kto tieto veci prevádza, presne definuje, čo chce, aby sa stalo.
Podľa toho delíme očarovanie na:
– milostné očarovanie, ktoré vyvoláva intenzívny pocit príťažlivosti alebo nenávisti k nejakému človekovi a podľa toho, ako je objednané, sa dvaja ľudia do seba zamilujú, alebo naopak, existujúci vzťah zamilovanosti medzi priateľmi, snúbencami, či manželmi sa ukončí;
– travičské očarovanie, to znamená jedovaté. Jeho úlohou je psychologicky otráviť život druhého človeka fyzickými bolesťami, morálnymi a materiálnymi škodami;
– očarovanie pohybovej schopnosti spôsobuje problémy pri pohybe, práci a pri akejkoľvek činnosti.
 
Duchovná a neviditeľná činnosť síl zla, ktoré musí vykonať objednávku, sa pri vykonávaní očarovania nemôže dostať k subjektu inak ako prostredníctvom hmoty, to znamená hmotného predmetu, ktorý je zaťažený kliatbou. Tak sa používa sušená zvieracia krv, menštruačná krv, prach z ľudských alebo zvieracích kostí, hlina z cintorína, byliny, listy, suché vetvy, perie, rôzne nite, kúsky dreva, malé kúsky papiera so starými okopírovanými magickými textami, ústrižky fotografií, figúrky alebo pohrebná truhla z vosku, z plátna alebo z hliny, prach sivej farby, ktorý je na vankúšoch, rohožkách, kobercoch, bábikách, na plyšových zvieratách, či na rímsach dverí, ďalej krvavé škvrny po svadobnej noci na prestieradle a prikrývke, malé kríže na záclonách alebo na stenách. V domoch, či kanceláriách čarodejníkov sa konajú obrady, niečo ako bohoslužby, aké sa konajú v našich chrámoch ale v negatívnom zmysle. Namiesto uctievania a vzývania Boha sa uctievajú a vzývajú zlí duchovia. Tieto modlitby a obrady trvajú aj niekoľko hodín, či dní, pokiaľ nie sú predmety nabité negatívnou silou. Ak potom majú mať tieto predmety účinok na danú obeť, musia sa nachádzať v čo najväčšej blízkosti tejto osoby. Hlava a žalúdok sú najčastejšie zasiahnutými miestami. Pozoruhodné a rozmanité predmety sa často nachádzajú vo vankúšoch. Hlava je na ňom celú noc, a tak je vystavená zhubnému vplyvu. Zhltnutím očarovanej látky, či už tekutej alebo tuhej, postihuje táto zvnútra celý organizmus.
Je zaujímavé, že tieto látky zostávajú v tele aj niekoľko rokov. Proti ich pôsobeniu je treba napiť sa svätenej vody a predovšetkým posväteného oleja. Tak sa negatívny dopad zmenšuje alebo látka vyjde z tela prirodzenou cestou. Vyžaduje to však veľmi systematické používanie.
Je možné, aby človek, na ktorého sa upriami mág, zomrel, ak to chce jeho klient?
Výsledok tohto pôsobenia závisí od náboženského presvedčenia človeka, ktorý má zomrieť.
Keď je ten človek v oblasti náboženského života na nule, úspešnosť mága je maximálna. Čím viac človek praktizuje náboženský život, tým menšia je mágova úspešnosť. Čiže čím viac sa človek duchovne bráni zlu, tým menšia je možnosť uskutočnenia toho, o čo mág žiadal svojimi obradmi.
Duchovná obrana je bariéra skladajúca sa z duchovných zdrojov, ktoré sa spájajú a sčítavajú: osobná modlitba, rodinná modlitba, modlitba dobrých ľudí alebo duší zasvätených Bohu, slúženie svätých liturgií a omší, prijatie požehnania, púte. Ale sú aj skromnejšie veci, ktoré sa tiež sčítavajú, ako sú retiazka s krížikom na krku alebo iný požehnaný náboženský predmet, svätý obrázok v peňaženke, svätená voda atď. Táto obrana samozrejme platí pre každý druh diabolského napadnutia. Výnimku tvoria iba tie, ktoré dovolí Boh.
 
PROTI BOŽIEMU ĽUDU V KTOREJKOĽVEK HISTORICKEJ EPOCHE NIET ZAKLÍNADLA, NIET VEŠTBY! KRESŤAN JE POD OCHRANOU SAMÉHO BOHA. AJ KEBY MU TISÍC ČARODEJNÍKOV ČI VEŠTCOV PREDPOVEDALO KONIEC ALEBO BLÍZKU SMRŤ, TEN, KTO JE VZKRIESENÝ V KRISTOVI, SA NEMUSÍ BÁŤ TAKÉHOTO OČAROVANIA. JE V BOŽEJ OCHRANE A TO, ČO SA STANE, JE RIADENÉ BOHOM. 
 
KKC a Biblia o mágii
KKC 2117 – vyššie citovaný bod
O mágii nemlčí ani Biblia a môžeme sa o nej dočítať tak v Starom zákone, ako aj v Novom zákone.
Niet divu, že ju odsudzuje a predstavuje ako niečo negatívne. Nájdeme tam rozsudok nad čarodejníkmi a čarodejnicami (Ex 22, 18; Dt 18, 11; 1 Sam 15, 23; Mal 3, 5). Egyptskí čarodejníci sa snažia napodobniť zázračné znamenia Mojžiša (Ex 7, 11). V Novom zákone stojí v Samárii proti hlásateľovi evanjelia Filipovi kúzelník Šimon a na Cypre zasa proti apoštolovi Pavlovi čarodejník Elymas. Pavol ho nazýva „synom diabla“ (Sk 8, 9 a 13, 8). Keď kresťanstvo prenikne do Efezu, centra mágie, obrátení mágovia pália verejne svoje čarodejné knihy (Sk 19, 19).
 
Okultné praktiky praktizujúce sa na území Slovenska
Aj keď v 8. storočí prišlo na územie dnešného Slovenska kresťanstvo, pohanstvo a s ním spojené okultné praktiky zmiešané s kresťanskou vierou sa odovzdávali z pokolenia na pokolenie a pretrvali až do dnešných čias. Veľmi častým javom, s ktorým sa stretávame medzi staršou generáciou najmä na severovýchodnom Slovensku, ale nielen tu, je tzv. uhlíková voda.
 
Uhlíková voda
Robenie uhlíkovej vody spočíva v tom, že sa do vody vhadzujú rozžeravené uhlíky, pomocou ktorých sa určuje, či človeku urobil niekto zle mocou Zlého. Uhlíková voda sa robí, keď človek dostane ľudovo povedané „z očí“. Pokúsime sa teda ukázať, v čom spočíva zlo v robení uhlíkovej vody.
Ľudia, ktorí tento úkon praktizujú, hovoria, že sa deje mocou Boha, lebo je tam prítomná modlitba. Nie je to však pravda. Základné zlo spočíva v tomto: človek, ktorý cíti, že má tzv. z očí, ide k človeku, ktorý mu spraví uhlíkovú vodu namiesto toho, aby si v dôvere v Božiu moc dal dúšok vody, ktorú požehnal Pán, mocou svojho Svätého Ducha (svätená voda svätenina). Tým sa odchýli od Pánovej ochrany a utieka sa k Zlému. Modlitba tam síce je, no nie je vypočutá, lebo človek primárne nehľadá modlitbu a v nej Božiu pomoc, ale spolieha sa na magické úkony, ktoré sú spojené s robením uhlíkovej vody a sústreďuje sa na to, aby spravil všetko, čo mu prikazuje liečiteľ:
aby si umyl časti tela v tej vode v presnom poradí,
aby sa z nej napil podľa presného počtu,
aby ju vylial za seba alebo na cestu, či pred dom, no samozrejme nie pred vlastný a pod.
 
A tu už začíname vidieť známky okultizmu. Ide o prípady, keď sa isté úkony robia údajne v spojení s modlitbou. No sú samozrejme aj prípady, keď nejde o modlitbu, ale o mantru. O tých ani nehovoríme, že sú neprípustné a veľmi nebezpečné. Samozrejme, že pri uhlíkovej vode môže vo vzťahu k psychickému vzťahu jednotlivca zohrávať veľkú úlohu aj placebo efekt (teda jav, keď človek uverí, že mu bude lepšie, vsugeruje si to a nakoniec sa aj bez objektívnych dôvodov skutočne lepšie cíti). Avšak to podstatné, čo chceme povedať, je, že uhlíková voda je pre kresťana neprípustná, lebo je to spolupráca so Zlým. Kresťan má pritom k dispozícii korektné prostriedky pomoci v podobe svätenín. Jednou z nich je aj svätená voda.
Bez vody niet ľudského života, ďakujme za ňu i za možnosť Božieho požehnania, ktoré zvoláva biskup, alebo kňaz pri svätení vody.
Vidíme, že sa na vodu zvoláva Božie požehnanie, ktoré dáva vode veľkú moc. Keď sa bližšie pozrieme na svätenie vody, zistíme, že kňaz ponára do vody horiacu sviecu. Čiže stretne sa tu oheň s vodou, pričom sa zvoláva Božie požehnanie. Oklamaný jedinec bez poverenia Cirkvi robí paródiu svätenia vody, ktorou je uhlíková voda (a Zlý je majster napodobovania a paródie). Aj tu sa stretáva oheň a voda. Zaujímavé je, že ľudia sa pri krste často nesústreďujú na to, čo sa ide udiať, že dieťa sa stane Božím dieťaťom, ale sústredia sa na to, či dali do perinky všetko, čo mali dať (talizman, červenú stužku na zápästie, čo im zaručí, že dieťa bude…). A v mnohých iných momentoch človek vymieňa Božiu ponuku za klam.
Staršia generácia (najmä na severovýchodnom Slovensku) dosť často používa mágiu (čiernu, bielu a šedú).
 
Nebezpečenstvo mágie
Svedectvá ľudí, ktorí sa zaplietli s mágiou, hovoria o trpkých skúsenostiach. Nespočetné množstvo sklamaní a deštruktívnych zážitkov varuje pred pokušením okultizmu aj ezoteriky. Mnohí z týchto nešťastníkov sa obrátili na viacerých mágov a veštice, navštevovali liečiteľov a senzibilov, prečítali veľa literatúry, študovali a porovnávali horoskopy, vyskúšali množstvo rituálov, nakúpili kamene a ochranné predmety. Hanbia sa, ako dokázali naletieť a slepo veriť, nechápu, ako mohli tak dôverovať, a to aj vtedy, keď výsledok stále neprichádzal. Ženy, ktoré veľmi túžili po dieťati, no nedarilo sa im otehotnieť, navštevovali liečiteľov, ktorí im navodili taký psychický stav, že im rástlo brucho i prsia a uverili, že čakajú dieťa, dokonca dvojičky. Liečiteľ im dokonca stanovil aj termín pôrodu. Ženy neverili ani svojim lekárom, ktorí ich presviedčali, že tehotné nie sú. Až keď im nevyšiel ani opakovane posunutý termín pôrodu a sumy, ktoré vyplatili, dosiahli niekoľkotisíc eur, pochopili, že naleteli. Niektorým sa rozpadlo aj manželstvo, odcudzili sa rodine, prišli o zamestnanie i priateľov, ich majetok skončil v exekúcii. A ony samy skončili napokon na psychiatrii alebo u kňazov, ktorí postupne zliepajú rozbitú myseľ i dušu.
Stratégia, ktorú mágovia, veštice a liečitelia používajú, je pomerne ľahko rozpoznateľná. Vedia veľmi pozorne a trpezlivo počúvať a okamžite navodia atmosféru dôvery (ľudia v ťažkostiach a krízach potrebujú v prvom rade takýto prístup). Sú veľmi pozorní na detaily (oblečenie, spôsoby prejavu, slovná zásoba), pomocou ktorých si vedia človeka rýchlo zaradiť do spoločenskej skupiny, čo im pomáha k tomu, že vedia pomerne dobre odhadnúť aj ich finančné možnosti. Ďalej majú dar výrečnosti a presvedčivosti, vedia človeka zmanipulovať tak, že mu spochybnia všetko, čomu veril, a presvedčia ho aj o tom, že biela je čierna, a naopak. Mnohí ovládajú techniky hypnózy a tiež vedia dobre odhadnúť, čo na koho platí. Na veriacich môžu zapôsobiť tým, že chodia dokonca do kostola, a tak si myslia, že majú pred sebou dôveryhodného človeka. Vo svojich pracovniach či veštiarňach alebo „ambulanciách“ majú aj kríž, sochy alebo obrázky svätých, ruženec, fialovú štólu, kadidlo, svätenú – požehnanú vodu z kostola. Hovoria, že dar uzdravovania alebo mimoriadnych schopností majú od Boha a že zistili, že ich poslaním je pomáhať ľuďom v ich problémoch. A napokon ovládajú techniku strachu a závislosti. Už sme spomenuli, aký veľký vie byť strach pred smrťou či ťažkou chorobou, čo všetko sa vtedy deje v psychike človeka. Strach je mimoriadne silný psychologický mechanizmus na vytvorenie závislosti. Keď sa blíži termín nešťastia, treba návštevu u mága, ktorý pomôže, ochráni, nešťastie oddiali. Potom to však treba zopakovať, lebo nastal nový problém, alebo starý sa vrátil. A tak sa človek dostáva do stále väčšej závislosti. Kňazi, ktorí sa venujú službe exorcizmu a oslobodzovania, hovoria, že je ťažšie vyhnať strach ako zlých duchov.
Ani veštice, čarodejnice a mágovia však nie sú bez problémov. Niektorí sú len podvodníci, ďalší sú pomýlení a len uverili, že majú mimoriadne schopnosti, no sú aj takí, ktorí vedome predali svoju dušu zlému duchu výmenou za moc, divotvorné schopnosti, poznanie skrytých vecí. Tí nestoja o mediálny priestor. Pracujú v tajnosti, veď sú to synovia temnosti. Platia však za to mimoriadne vysokú cenu. Skúsenosti exorcistov, na ktorých sa mágovia a okultisti obrátili, hovoria, že cesta z démonických pút býva veľmi dlhá a náročná. Mnohí z nich trpia trýzneniami rôzneho druhu, utkvelými predstavami, rozpadom osobnosti, psychickými poruchami, delíriom, niektorí končia svoj život samovraždou.  ThLic. Ján Viglaš

Písmo sväté zavrhuje akékoľvek prejavy mágie. Odporuje morálke a duchovnému náboženstvu, ktoré vyznávajú deti Izraela.
Boh zakazuje všetky formy okultizmu! Napríklad Izraelitu, ktorý obetuje svoje dieťa ako zápalnú obetu bohom, treba zabiť. Žiaden Izraelita sa nemsie venovať čiernej mágii, volať duchov na pomoc, venovať sa vešteniu, čarodejníctvu, byť médiom, ani nesmie vyvolávať duchov zosnulých.. Pánovi sa protivia tí, ktorí konajú všetky tieto  veci:
10 Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, 11 zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. 12 Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí. 13 Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím Bohom! 14 Tie národy, ktorých krajinu zaujmeš, počúvajú čarodejníkov a hádačov, ale tebe to Pán, tvoj Boh, nedovolil.  (Dt 18, 10 – 14)
Mnohí, ktorí sa venujú okultizmu, tvrdia, že tak robia s cieľom pomoci svojim blížnym. Okrem toho tvrdia, že ich Boh požehnal, keď im dal tento dar. Je to klamstvo a Boh chváli Mojžiša, lebo
3 nenávidel tých, čo dávno obývali svätú zem, 4 pretože sa dopúšťali ohavného čarodejníctva, bezbožného modlárstva“ (porov. Mudr 12,4)
9 Nuž prídu na teba obe tieto veci razom, v jeden deň, bezdetnosť a vdovstvo zasiahnu ťa naplno i pri množstve tvojich čarov, i pri veľkej sile tvojich bosoráctiev. 10 Bola si bezpečná vo svojej zlobe, povedala si: „Nik ma nevidí.“ Tvoja múdrosť a tvoja veda – tá ťa zviedla; riekla si vo svojom srdci: „Ja a nikto viac!“ 11 Príde na teba nešťastie, nepoznáš jeho vznik, zrúti sa na teba skaza, nevieš ju udobriť, a dôjde na teba hrôza tak náhle, že sa ani nenazdáš. 12 Postav sa so svojimi čarami a množstvom svojich kúzel, v ktorých si sa namáhala od mladi, vari sa ti to podarí, vari odstrašíš! 13 Ustávala si sa množstvom svojich porád: nechže sa dostavia, nech ťa vyslobodia, čo delia nebo, čo pozorujú hviezdy, oznamujú z novmesiacov, čo má prísť na teba. 14 Hľa, budú ako pleva, spáli ich oheň, nevytrhnú si životy zo šľahov plameňa: to nie je uhlie, čo hreje, oheň, pri ktorom sa sedí. 15 Tak pochodíš s tými, o ktorých si dbala, s ktorými si kupčila od mladi. Odtackajú sa každý svojou cestou, niet (toho), kto by ťa zachránil.
Iz 47, 9 – 15
Iz 47,8 – Babylon mal mnoho obyvateľov, to sú jeho deti, nebojí sa bezdetnosti.
Iz 47,13 – Babylonskí hvezdári-veštci rozdeľovali nebo podľa súhvezdí a veštili z polohy, v akej bolo slnko, mesiac a obežnice v zvieratníku.
Iz 47,15 – Kupci, ktorí radi vyhľadávali mesto, opustia ho, keď uvidia jeho skazu.

Comments are closed.