Jóga a kresťanstvo nejdú dohromady

Ve 24 letech, když jste pracovala jako letuška pro Air India, jste se setkala s Ježíšem. Jak?
Byla jsem zrovna v Londýně, odkud jsem létala do celého světa, a po třech měsících jsem se vrátila domů. První člověk, kterého jsem doma potkala, byla moje sestra. Dívala jsem se jí do tváře a ptala jsem se jí: „Něco se na tobě změnilo, něco je jinak. Co jsi udělala?“ A ona na to ustrašeně: „Nic jsem neudělala.“ – „No tak… vidím ti to na obličeji, máš něco, co jsi dřív neměla!“ Naprosto jasně jsem viděla rozdíl.
Šla jsem se vykoupat, abych mohla vykonat obřady pro své bohy, a když jsem se vrátila, všimla jsem si, že na polici leží Bible. Tak jsem zeptala: „Komu patří ta Bible?“ Sestra přiznala, že patří jí. „Co u nás doma dělá Bible?“ Odpověděla mi: „Vašu, já jsem vydala svůj život Ježíši. Jsem teď znovuzrozenou křesťankou a uctívám Ježíše.“ – „Koho? Dobře, nerozumím tomu, dělej si, co chceš, ale ať tě ani nenapadne toho Ježíše někdy přinést sem k nám domů! Jakmile vejdeš těmito dveřmi, necháš Ježíše venku!“

Kdy se váš postoj změnil?
Když jsem pak uctívala své bohy, poprvé v životě jsem si položila otázku: „Co to dělám? Proč uctívám tyhle bohy? Vždyť mě ani neslyší…“ Když jsem vyšla z místnosti, měla jsem zjevení: Viděla jsem sebe a svou sestru jako dva listy papíru. Její list byl bílý jako sníh, na tom mém byly špinavé skvrny. Říkala jsem si: „Vždyť jsem se právě koupala, proč si připadám tak špinavá?“ Byla jsem zmatená, věděla jsem, že potřebuji být očištěná.
Večer jsem šla se sestrou do kostela. Pozvala mě tam a já jsem souhlasila, protože jsem chtěla vědět, co tam ti lidé dělají, přijít celé věci na kloub. Byli tam lidé, kteří se zvednutýma rukama uctívali Boha. Viděla jsem na nich, že vědí, koho uctívají, že Boha znají. Zpívali píseň se slovy „On je mi vším, on je všechno, co potřebuju“. A já jsem říkala: „Bože, můžu k tobě být upřímná? Ty pro mě nejsi vším, ve skutečnosti tě vůbec neznám. Nedokážu s tím nic udělat a tuhle písničku zpívat nebudu. Jenom ty můžeš moje srdce a můj život změnit.“ Ještě nikdy v životě jsem k žádnému bohu takhle nemluvila. Něco se ve mně dělo. Začala jsem plakat, nevěděla jsem proč, ale nemohla jsem přestat. Kazatel mezitím kázal a nakonec řekl: „Mohli bychom zopakovat píseň ‚On je mi vším‘?“ Otevřela jsem oči a celá místnost najednou vypadala jinak. Já jsem byla jiná, něco se stalo.

Co se dělo potom?
Cestou zpátky jsme se sestrou seděly v taxíku, povídaly jsme si a moje řeč byla najednou čistá. Mluvila jsem v té době hodně sprostě, v každé větě alespoň dvě sprostá slova. Když jsme přijely domů, sestra se mě udiveně ptala: „Všimla sis, že už vůbec nemluvíš sprostě?“
Moje sestra se za mě hodně modlila. Stala se křesťankou 19. srpna a já pak hned 29. srpna. Celých deset dní se intenzivně modlila, aby mě Ježíš zachránil. A její modlitby byly vyslyšeny.

Jak jste naložila se svými hinduistickými bohy?
Přišla jsem domů a zrak mi padl na fotografii mého mrtvého otce, která visela na stěně. Zdobili jsme ji květinami, mluvili jsme s ním, uctívali ho. Podívala jsem se na jeho fotku a řekla jsem: „Tati, vkládám tě do rukou Boha, kterého jsem dnes poznala. Už tě nebudu uctívat ani s tebou nebudu mluvit.“ Otočila jsem se, podívala jsem se na všechny ty bohy kolem sebe a řekla jsem: „Už vás nikdy nebudu uctívat.“
Ježíš říká: „Já jsem ta pravda, cesta i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ Právě slova „než skrze mne“ bývají ale často zpochybňována. Míváme Ježíše, ale taky mnohé další cesty a pravdy.

V Česku je podobně jako v jiných západních zemích rozšířené cvičení jógy. Je podle vás jóga nebezpečná?
Je to praktikování hinduismu. V mládí jsem uctívala Šivu, což je bůh, který vede lidi k tomu, aby cvičili jógu. Když ji cvičíte, váš duch se spojuje právě s tímto bohem. Když jsme se v roce 1981 vrátili s manželem do Indie s plánem tam sloužit, měla jsem sen, ve kterém mi Šiva vyhrožoval, že mě zabije. V té době jsem už hluboce znala Ježíše, a proto jsem mu odpověděla: „Ty se mě nemůžeš ani dotknout!“ Pokud ale stojíte zároveň na dvou místech, každou nohou jinde, můžete se dostat do pasti. Jóga nemá s křesťanstvím nic společného, jóga je hinduismus. Pokud mívá někdo občas pocit, že ho v noci něco dusí, pak by se měl zamyslet, jestli někdy necvičil jógu.

Existují mnohé druhy cvičení, alternativní medicína, bojová umění… Všechno se to tváří, že je pro nás a pro naše tělo dobré. Jak rozpoznat, co je dobré a co je zlé?
Pomocí Božího slova. Nejde o to, že ho známe jako zákon, ale že ho milujeme a chceme podle něj žít. Je to podobné jako s filmy, také musíme rozlišovat. Ne každý film je pro nás dobrý. Když se díváme na špatný film, většinou to poznáme a vypneme ho. Naše svědomí trénované Božím slovem nám napoví. Neházejme všechno do jednoho pytle. Neříkejme „Cvičení je špatné!“. Cvičení samo o sobě není špatné, můžeme třeba chodit – Ježíš toho nachodil docela hodně. Ale pokud známe pozadí určitého cvičení, víme, odkud vyrůstá, měli bychom se nad tím zamyslet. Rozhodnutí je vždy mezi vámi a Bohem. Pokud je vaše svědomí vyučováno Božím slovem, pak budete vědět, co dělat.
—————————————-
Autor: Lucie Švábová
Zdroj:
http://www.lifenews.sk/13455/byvala-hinduistka-vasanti-watkinsonova-pro-zivot-viry-joga-krestanstvi-nejdou-dohromady

Comments are closed.