Chrześcijaństwo bez dogmatów: czy tego chciał Pan Bóg?

Kresťanstvo bez dogiem: je to to, čo chcel Boh?

Kam smeruje súčasné kresťanstvo? Otvára charizmatické hnutie novú etapu v diele spásy?

Chrześcijaństwo bez dogmatów: czy tego chciał Pan Bóg?

Karol Fjałkowski a Maciej Mikurda o tom diskutujú s pátrom profesorom Andrzejom Kobylinskim, filozofom a etikom, pracovníkom Inštitútu filozofie na Univerzite kardinála Stefana Wyszyńského vo Varšave.

Kam smeruje súčasné kresťanstvo? Otvára charizmatické hnutie novú etapu v diele spásy? O tom Karol Fjałkowski a Maciej Mikurda diskutujú s pátrom profesorom Andrzejom Kobylinskim, filozofom a etikom, pracovníkom Inštitútu filozofie na Univerzite kardinála Stefana Wyszyńského vo Varšave.

Dokąd zmierza współczesne chrześcijaństwo? Czy ruch charyzmatyczny otwiera nowy etap w dziele zbawienia? O tym Karol Fjałkowski i Maciej Mikurda rozmawiają z ks. prof. Andrzejem Kobylińskim, filozofem i etykiem, pracownikiem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Comments are closed.