Chrześcijaństwo bez dogmatów: czy tego chciał Pan Bóg?

Dokąd zmierza współczesne chrześcijaństwo? Czy ruch charyzmatyczny otwiera nowy etap w dziele zbawienia? O tym Karol Fjałkowski i Maciej Mikurda rozmawiają z ks. prof. Andrzejem Kobylińskim, filozofem i etykiem, pracownikiem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Comments are closed.