Czy charyzmatycy są zwiedzeni?

Czym jest globalna pentekostalizacja chrześcijaństwa?

O tym Maciej Mikurda i Karol Fjałkowski rozmawiają z ks. prof. Andrzejem Kobylińskim, filozofem i etykiem, pracownikiem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Comments are closed.