Czy wszyscy będziemy zielonoświątkowcami?

Czym jest globalna pentekostalizacja chrześcijaństwa? O tym Maciej Mikurda i Karol Fjałkowski rozmawiają z ks. prof. Andrzejem Kobylińskim, filozofem i etykiem, pracownikiem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Comments are closed.