Čo hovorí Biblia o feminizme?

Moderný koncept feminizmu v čase, keď bola napísaná Biblia, neexistoval. To však neznamená, že Biblia nemá čo povedať k základným otázkam feminizmu. Aj keď sa zdá, že Písmo mlčí o niečom, čo sa nás týka dnes, existujú večné princípy, ktoré hovoria o základnom probléme.

Najprv by sme mali definovať feminizmus, pretože tento pojem môže mať pre rôznych ľudí rôzny význam. Feminizmus je v podstate filozofia, ktorá presadzuje rovnaké práva pre ženy a mužov – sociálne, politické, ekonomické a iné. Prvé feministky bojovali za volebné právo pre ženy a získali ho.

Dnešný feminizmus však ide ďalej ako len k požiadavke rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami. Moderné feministky bojujú za interrupcie na požiadanie, jazykovú rovnosť (napríklad trvajú na tom, aby sa namiesto „predseda“ hovorilo „predsedníčka“) a stieranie rodových hraníc. Radikálnejšie feministky sa aktívne snažia zvrhnúť akýkoľvek zvyšok mužskej dominancie v spoločnosti, vystupujú proti biblickým úlohám manželov a manželiek a podporujú lesbizmus. Radikálne feministky popierajú, že by existoval akýkoľvek rozdiel medzi mužmi a ženami, a učia, že akékoľvek vnímané rozdiely medzi pohlaviami sú spôsobené výlučne spoločenskou podmienenosťo

Comments are closed.