Eliáš a útok Jezabel – 3.časť, Zlámanie prekliatí a získanie požehnania

Eliáš a útok Jezabel – 3.časť, Zlámanie prekliatí a získanie požehnania

Dominik Chmielewski

Zdroj YouTube

Comments are closed.