Eliáš – oheň Boží a útok Jezabel, časť 1.

Eliáš – oheň Boží a útok Jezabel. Otvárame si srdce na pôsobenie Boha v našom živote?

Dominik Chmielewski

Premieňame svoj život podľa Božieho Slova? Eliáš v dobe vládnutia Jezabel volal k Bohu, aby zoslal oheň Boží na obetu a dokázal, že jeho Boh je pravým Bohom. V súčasnosti žijeme život v blahobyte pričom vidíme rovnaký duchovný úpadok ako bol za čias kráľovnej Jezabel. Je preto potrebný náš rovnaký rázny postoj a viera ako mal Eliáš. Nebáť sa viesť s dôverou a vierou v pravého Boha a viesť súčasnosti konfrontáciu s týmto duchom…

Comments are closed.