Hypnóza a jóga

Hypnóza

Nikdy bychom se neměli nechat hypnotizovat, i kdyby to bylo jen z legrace. Je to velmi nebezpečné a Bůh nesouhlasí s tím, aby nějaká jiná osoba disponovala s naší vůlí. Bůh dal každému člověku možnost svobodného rozhodování, čímž ze svého hlediska podstoupil velké riziko. Vždyť každý se může svobodně rozhodnout pro Boha, anebo proti němu. O pomoc můžeme požádat Boha, nebo satana. Bůh by nás ve své všemohoucnosti mohl v našem rozhodování ovlivnit podle své vůle. On to však nedělá. On nás laskavě prosí. Zve nás – ale nenutí. Ďábel to dělá jinak. Všemi prostředky se snaží získat nad námi kontrolu. Proto je hypnóza tak nebezpečná.

Jeden schopný lékař mi vyprávěl, že při své práci používá také hypnózu. Říkal, že hypnóza mu může velmi pomoci např. při těžkých porodech. Hypnotizovat se naučil během svých uni­versitních studií ve Freiburgu. Nakonec však dodal: „Dříve jsem hypnózu velmi doporučoval, ale dnes jsem s ní velmi opatrný.“

Tento lékař – dnes věřící – mi řekl: „Nechal bych se hypnotizovat jedině za dvou podmínek.“ Když jsem se zvědavé na ty podmínky zeptal, jeho odpověď zněla: „Především by musel být křesťanem ten, kdo by mě hypnotizoval, a pak kladu velký důraz na to, aby byl znovuzrozeným křesťanem.“ Toto dvojité pojištění vysvětlil takto: „Hypnóza je na hranici nebezpečí. Nerad bych se tak snadno dostal pod vliv jiné moci.“

Nakonec ještě dodal: „Hypnóza způsobuje určitou závislost. Nikdo nedokáže zapomenout, že ho hypnotizér určitou dobu ovládal. Každý se octne ve vztahu závislosti.“ Onen lékař mi také otevřené přiznal, že každé hypnotické léčení potom vyžaduje další léčbu, aby se pacient od vyvolaného vztahu závislosti zase osvobodil. K tomu řekl: „Posthypnotické léčení může za určitých okolností trvat až dva roky. Přitom si nikdy nemůžeme být jisti, zda se z to­hoto vztahu závislosti pacient skutečně vymaní.“ Jestliže podle výpovědi lékaře je hypnóza přinejmenším hraniční oblastí, pak je to nebezpečná oblast. Kdo z nás přesně ví, kde ta hranice probíhá? Křesťan by zde nikdy neměl riskovat. V tomto směru není opatrnosti nikdy dost.

Jóga             

Dnes se stále více a více lidí zabývá jógou. Jóga je často považována za prostředek k pravému oddechu a k získání vnitřní rovnováhy ve shonu dnešního života.

Patří jóga také k satanovým nabídkám?

Mám doma několik stránek z jedné učebnice jógy, kterou jsem před časem dostal, abych si ji přečetl. Kromě těchto pár stránek jsem všechny ostatní spálil. V této učebnici se zcela otevřeně říká: „Všechna cvičení hata-jógy probouzejí důležitá duševní centra a umožňují nám, abychom získali schopnosti, které jsou průměrným lidem zcela neznámé, a tito lidé ani nevěří, že by je kdy mohli získat. Otevírá se zde cesta k vytvoření telepatických napojení, k jasnovidectví, ke zjevení minulosti a budoucnosti a k dalším okultním schopnostem.“

Klíč k okultní oblasti 

Cvičení jógy nejsou tak neškodná, jak se zdá. Kdo provozuje jógu, má v ruce klíč k okultní oblasti. Toho, kdo se skrývá za těmito schopnostmi, jsme už poznali.

 

Celý článok na:

https://docs.google.com/file/d/0BzLgQVb3GeO_Rnp2V196RU8yMk0/edit

Comments are closed.