Ježiš Kristus – Prameň živej vody (kresťanská úvaha o new age)

Fenomén New Age společně s mnoha dalšími náboženskými hnutími je jednou z nejnaléhavějších výzev pro křesťanskou víru. Je to problém jak náboženský, tak také kulturní. Teorie a doktríny o Bohu, člověku a světu, které nabízí sekta New Age, jsou výsledkem hluboké kulturní krize a současně špatnou odpovědí na stav krize společnosti.
Kardinál dále zdůraznil, že nový dokument nabízí křesťankou reflexi fenoménu New Age a jmenoval některé důvody, které vedou k popularitě učení této sekty. Mj. jde o tendenci západní civilizace hledat přítomnost Boha ve všem, co se označuje za „vědecký pohled na realitu světa“, znovuobjevení předkřesťanských forem náboženství a jejich vzrůstající popularita spolu s vlivem východních kultur a v neposlední řadě také snaha o nalezení čehosi „navíc“ oproti hodnotám prezentovaným tradičními náboženstvími či institucemi.
Dokument obsahuje i část zaměřenou na pastorační potřeby. Jsou zde zdůrazněny teze učení New Age, které jsou neslučitelné s křesťanstvím a současně vyvráceny námitky, které proti křesťanství vznášejí představitelé této sekty.
Arcibiskup Fitzgerald zdůraznil, že je třeba rozlišovat mezi dialogem vedeným s organizovanými náboženstvími, ve kterém jde o důkladnější vzájemné pochopení, sdílení společných duchovních hodnot a spolupráci pro obecné dobro a mír, a mezi individuálním dialogem s osobami hledajícími Boha.
Dokument obsahuje předmluvu a následujících 9 kapitol:
1) Způsob reflexe
2) Spiritualita New Age – přehled
3) New Age a křesťanská víra
4) Porovnání New Age s křesťanstvím
5) Ježíš Kristus nám nabízí živou vodu
6) Poznámky
7) Doslov
8) Prameny
9) Literatura
Predslov prevzatý zo zdroja: https://www.cirkev.cz/archiv/030204-vatikansky-dokument-o-sekte-new-age
Na uvedenej stránke sa nachádza i česká verzia dokumentu ku stiahnutiu.
Celý dokument vzhľadom na jeho závažnosť vzhľadom a na nebezpečenstvo a rýchlosť šírenia New Age v súčasnosti prinášame  v plnom znení v slovenskom jazyku :

Comments are closed.